Na 20 lutego zapowiedziano organizację spotkania pod tytułem „Ruch Narodowy. Dlaczego?”, którego organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. Uniwersytet Warszawski jako instytucja otwarta ma prawo wydawać pozwolenia na organizację różnorodnych spotkań. Jednak sama informacja o tym, że „narodowcy” są zapraszani na Uniwersytet Warszawski wzbudza kontrowersje, a sprzeciw wzrasta kiedy prelegentami mają być: Krzysztof Bosak (Stowarzyszenie Marsz Niepodległości), Marian Kowalski (Obóz Narodowo-Radykalny) i Robert Winnicki (Młodzież Wszechpolska). Przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów tłumaczą, że organizują spotkanie, aby rozmawiać o Ruchu Narodowym, który właśnie się odradza. Jednak powstaje pytanie dlaczego nie został zaproszony nikt o odmiennych poglądach, z innej strony politycznej, kto skontruje wypowiedzi, zadba też o to, aby spotkanie miało formę dyskusji a nie stało się sposobem na przeprowadzenie agitacji i opowiadanie o nacjonalizmie.
Protest przeciwko spotkaniu prowadzi stowarzyszenie Młodzi Zieloni 2004, które wystosowało petycję protestacyjną. Protest poparły już młodzieżówki PO i Socjaldemokratów, a pod listem do rektora, o cofnięcie zgody, podpisało się już ponad 1000 osób.
Sam Uniwersytet na swoje stronie internetowej poinformował, że podanie o wynajęcie sali wpłynęło 7 lutego i decyzja o wynajęciu nie została jeszcze wydana, tym samym organizatorzy z NZS wysyłając zaproszenia i rozwieszając plakaty informacyjne pospieszyli się z działaniami reklamującymi.

Petycja Stowarzyszenia Młodzi Zieloni 2004 – Nie dla promocji nacjonalizmu na Uniwersytecie Warszawskim
Uniwersytet Warszawski – Informacja w sprawie spotkania organizowanego 20 lutego przez NZS UW
Narodowcy chcą agitować na UW. Młodzieżówki ostro protestują. Uczelnia nie zajmuje stanowiska