Sąd Rejonowy w Białymstoku uniewinnił Rafała Betlejewskiego, który w zeszłym roku umieścił na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Tykocinie (województwo podlaskie) napis „Tęsknię za Tobą, Żydzie”. O ukaranie performera wnioskowała policja. Sąd uznał jednak, że podstawowym celem obwinionego nie było zniszczenie mienia, tylko „wyrażenie pewnych opinii”. Wyrok nie jest prawomocny.

W kwietniu zeszłego roku performer Rafał Betlejewski namalował na murze kirkutu w Tykocinie napis „Tęsknię za Tobą, Żydzie”. Jako, że nekropolia objęta jest ochroną, w czerwcu wojewódzkie służby konserwatorskie złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w kwestii uszkodzenia zabytku.  Na początku stycznia sąd rejonowy w Białymstoku wydał, na wniosek policji, wyrok nakazowy (czyli pod nieobecność podsądnego – przyp. red.), skazując performera na 800 zł grzywny oraz 150 zł zwrotu kosztów postępowania. Nie miało tu znaczenia, czy mur był zabytkowy czy nie. Według sądu Betlejewski „podpadł” pod art. 63 a § 1 Kodeksu wykroczeń.

Więcej na tvn24.pl