Społeczność samorządowa Michałowa w woj. podlaskim została wyróżniona tegoroczną Nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica. Nagrodę przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci Nagrody – za obronę podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu większości.

Działania władz samorządowych Michałowa wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej to symbol wrażliwości na ludzkie nieszczęście oraz wyraz solidarności w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, zagubionym. To działania głęboko ludzkie, broniące praw człowieka, wymagające odwagi i wznoszące się ponad podziały w naszym życiu publicznym.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Pawła Włodkowica Społeczności samorządowej Michałowa odbyła się 10 grudnia r. o godz. 18.00

Zapis uroczystości na YouTubie i FB BRPO