W Bielsku-Białej 24 listopada 2012r. organizowana jest impreza edukacyjno-kulturalna „Nacjonalizm? Nie dziękujemy”. Organizatorzy w ten sposób chcą  przypomnieć czym jest nacjonalizm, do czego może doprowadzić, pokazać że nie ma on nic wspólnego z patriotyzmem. Przewidziane wykłady i koncerty mają zwrócić uwagę na występujący w Polsce problem ksenofobii. Udział w festiwalu zapowiedziało wiele osób z Polski, ale także z zagranicy.

„Szokujący jest fakt, że w mieście, w którym przez kilkaset lat współistniały ze sobą pokojowo trzy narody i trzy różne religie, w mieście położonym niecałe 40 kilometrów od Oświęcimia również pojawiają się komórki organizacji głoszących nacjonalistyczne poglądy” – napisali w liście do gazety wyborczej organizatorzy imprezy.

 Więcej w artykule:
Nacjonalizm i patriotyzm? To nie to samo [LIST]