Podczas Rady Praw Człowieka ONZ polski rząd wreszcie zadeklarował zmiany w Kodeksie Karnym. Oznacza to, że przestępstwem z nienawiści będzie także działanie ze względu na orientację lub płeć ofiary – pisze na swojej stronie „Dziennik Gazeta Prawna”. Jak pisze „DGP”, stało tak podczas Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie, gdzie PiS zapowiedział rozszerzenie katalogu o przestępstwa popełniane z nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć, które do tej pory nie podlegały karze.

Dotychczas w Kodeksie Karnym w przepisach dotyczących przestępstw z nienawiści widniały tylko: pochodzenie, rasa, narodowość, wyznanie religijne i poglądy polityczne, choć Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacje pozarządowe od lat wskazywały na potrzebę zmiany prawa w tym zakresie. Stanowisko Polski w Genewie zostało przyjęte. Teraz Kodeksu Karny będzie czekało wprowadzenie odpowiednich zmian.

Źródło: newsweek.pl