Czym jest dialog? Do czego i komu jest potrzebny? Jak go tworzyć? Co powoduje brak dialogu? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w Muzeum Dialogu Kultur, nowo powstałym oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, który mieści się w XVIII-wiecznej Kamienicy pod Trzema Herbami.
Nowo powstałe muzeum jest miejscem multimedialnym, gdzie nowoczesna ekspozycja, wykorzystująca nowoczesne multimedia, prezentuje przykłady budowania dialogu, historię relacji między różnorodnymi kulturami. Całość prezentowanej ekspozycji tworzy opowieść o dialogu międzykulturowym, przybliża jego ideę, pokazuje, jakie dobre efekty przynosi dialog a co powoduje jego brak. Jednym z elementów ekspozycji jest tzw. „trójkąt multimedialny”, który tworzą trzy 65-calowe monitory. Na nich widz może oglądać specjalnie przygotowane filmy, które przenoszą do świata sztel, pokazują historię Romów czy życie i obyczaje wspólnoty muzułmańskiej. Tutaj także można poznać region świętokrzyski oczami arian i ewangelików. Oprócz tego prezentowane są także filmy poświęcone prawom człowieka, konfliktom etnicznym, czy filmy przenoszące widza w świat kultur przedsłowiańskich. Nowoczesną formę przekazu uzupełniają fotografie i eksponaty. Wśród fotografii znalazły się zdjęcia ze znanych wydarzeń historycznych, zdarzeń, które kojarzą się z dialogiem. Nie zabrakło także ciemnych stron historii, które są ostrzeżeniem przed konsekwencjami, jakie niesie brak dialogu. Założeniem muzeum jest myśl, że każdy, kto znajdzie się w jego murach poczuje i doświadczy osobiście, czym jest prawdziwy dialog, co jest jego istotą.
Inicjatorem powstania Muzeum Dialogu Kultur jest dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, dr Robert Kotowski, według którego „to muzeum będzie przekazywać wiedzę, która jest potrzebna, aby zrozumieć dlaczego tak ważne jest wspólne dziedzictwo kulturowe pokazywane w innych muzeach. W nowej placówce wyodrębniliśmy trzy symboliczne sale. Salę czarną, w której będzie mowa o wielokulturowości w zakresie historycznym, etnicznym i religijnym. Sala biała przedstawia porozumienie tych kultur. W sali edukacyjnej będziemy uczyć o roli wielokulturowości w życiu człowieka”.
Muzeum Dialogu Kultur to nowoczesne centrum edukacyjne, miejsce spotkań i dyskusji, pracownia budowania mostów, laboratorium wzajemnego uczenia się, gdzie prezentowane są przejawy dialogu bez dominacji określonej kultury. Jego zadaniem jest głównie edukować poprzez różne formy oddziaływania m.in. poprzez narracyjną i multimedialną ekspozycję, literaturę, muzykę, teatr, film, spotkania, konferencje i warsztaty. Tu kultury mają się przenikać i korespondować ze sobą budując dialog ponad wszelkimi podziałami. Wszystko to służyć ma pozbyciu się uprzedzeń i stereotypów na rzecz otwartości i tolerancji.

Więcej w artykule:
http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,12442191,Muzeum_Dialogu_Kultur_na_mapie_Kielc__Rozne_spojrzenia.html