29 października 2012 r. odbędzie się konferencja „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?”. Współorganizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
zaprasza na konferencję pt.:
Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?

Konferencja ma na celu przedstawienie skali zjawiska, sposobów walki z nim, jak również standardów oraz instrumentów ochrony w świetle prawa międzynarodowego. Konferencja jest organizowaną we współpracy z: Zakładem Praw Człowieka WPiA UW, Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita, Zakładem Praw Człowieka WP UMCS

W konferencji udział wezmą:
Prof. Ewa Łętowska – Pierwszy polski Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, sygnatariuszka apelu „Tygodnika Powszechnego” z dnia 24 lipca 2012 r. „Stop nienawiści w sieci”
Andrzej Seremet – Prokurator Generalny, były sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – Otwarta Rzeczpospolita, Centrum Praw Człowieka INP PAN w Poznaniu
Anna Maria Śliwińska – SociAll Agora SA, była szefowa Forum Gazeta.pl
dr Marek Troszyński – Prezes Fundacji Wiedza Lokalna, Collegium Civitas, autor „Raportu mniejszości – mowa nienawiści w Internecie”
Grzegorz Wanio – Radca prawny, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy
dr Adam Bodnar – Wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka WPiA UW
Moderator:
Dominika Bychawska-Siniarska – dyrektorka „Obserwatorium wolności mediów w Polsce”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Po wystąpieniach panelistów zaplanowana jest dyskusja z udziałem publiczności.

Kiedy: 29 października 2012 r. o godz. 18:30
Gdzie? Wydział Prawa i Administracji UW, ul. Lipowa 4, aula A2
Kontakt, szczegółowe informacje: Dorota Głowacka, d.glowacka@hfhr.org.pl, 504 080 119
R.S.V.P.: a.ploszka@hfhr.org.pl do 28.10.2012 r.

Konferencja jest zorganizowana w ramach projektu: „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Plakat_konferencja_mowa_nienawisci_PDF