Konferencja pod tym tytułem odbyła się dniach 18-19 września 2013 r. w Warszawie. Jej organizatorami były Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Rada Europy. Przemówienia otwierające konferencję wygłosili Minister Michał Boni, Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland oraz Ambasador w MSZ Norwegii, pani Ingrid Schulerund. O europejskich normach prawnych dotyczących mowy nienawiści, demokracji pluralistycznej, populizmie i politycznej kalkulacji oraz o tym czy czynnik nienawiści odgrywa rolę w kształtowaniu debaty publicznej rozmawiali naukowcy, działacze społeczni i politycy z Polski i innych krajów Europy. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowały Aleksandra Gliszczyńska-Grabias i Paula Sawicka.

Wystąpienia w pierwszym dniu konferencji.

Podsumowanie konferencji.