Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się własnie książka „Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne” (red. prof. Roman Wieruszewski, prof. Mirosław Wyrzykowski, dr Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska- Grabias), zawierajaca referaty przedstawione podczas konferencji zorganizowanej w listopadzie 2009 r. przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW. W książce stawiane jest pytanie o to, czy w demokratycznym państwie wolność słowa osoby głoszącej nienawistne, rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, homofobiczne czy totalitarne poglądy i idee, powinna podlegać prawnym ograniczeniom – włączając w to sankcje karne – czy też wolność ta obejmuje także treści o najbardziej nawet skrajnym charakterze i wydźwięku? Publikacja podejmuje przede wszystkim szereg zagadnień prawnych związanych z publicznym prezentowaniem nienawistnych poglądów i postaw. Rozważaniom na tematy prawne towarzyszy refleksja nad społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania mowy nienawiści w dyskursie publicznym.

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się własnie książka „Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne” (red. prof. Roman Wieruszewski, prof. Mirosław Wyrzykowski, dr Adam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska- Grabias), zawierajaca referaty przedstawione podczas konferencji zorganizowanej w listopadzie 2009 r. przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW. W książce stawiane jest pytanie o to, czy w demokratycznym państwie wolność słowa osoby głoszącej nienawistne, rasistowskie, ksenofobiczne, antysemickie, homofobiczne czy totalitarne poglądy i idee, powinna podlegać prawnym ograniczeniom – włączając w to sankcje karne – czy też wolność ta obejmuje także treści o najbardziej nawet skrajnym charakterze i wydźwięku? Publikacja podejmuje przede wszystkim szereg zagadnień prawnych związanych z publicznym prezentowaniem nienawistnych poglądów i postaw. Rozważaniom na tematy prawne towarzyszy refleksja nad społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania mowy nienawiści w dyskursie publicznym.

 

 

Spis treści:

 

Wykaz skrótów

str. 11

 

Wprowadzenie

str. 13

 

List Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, do organizatorów i uczestników konferencji

str. 17

 

Część pierwsza

Mowa nienawiści w regulacjach prawa polskiego i europejskiego

str. 19

 

Mateusz Woiński

Projekty nowelizacji art. 256 k.k.

str. 21

 

Katarzyna Pałka, Michał Kućka

Ochrona przed mową nienawiści – powództwo cywilne . czy akt oskarżenia?

str. 42

 

Monika Płatek

Mowa nienawiści – przesłanki depenalizacji

str. 55

 

Anna Śledzińska-Simon

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii jako trudny kompromis wobec mowy nienawiści w Unii Europejskiej

str. 93

 

Michał Krotoszyński

Trzecia droga: środki administracyjne w zwalczaniu mowy nienawiści (głos w dyskusji)

str. 114

 

Część druga

Mowa nienawiści w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych organów kontrolnych

str. 129

 

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Orzecznictwo Komitetu Praw Człowieka oraz Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ dotyczące granic swobody wypowiedzi w odniesieniu do mowy nienawiści

str. 131

 

Adam Bodnar, Małgorzata Szuleka

Koncepcja „nadużycia prawa” w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności a mowa nienawiści

str. 150

 

Andrzej Malanowski

Orzecznictwo sądów polskich w sprawach dotyczących mowy nienawiści w świetle badań Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”

str. 173

 

Ireneusz C. Kamiński

Kilka uwag o art. 17 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (głos w dyskusji)

str. 179

 

Artur Biłgorajski

Mowa nienawiści vs. wolność słowa (głos w dyskusji)

str. 190

 

Paweł Kokot

Sprawa Alicji Tysiąc (głos w dyskusji)

str. 196

 

Część trzecia

Mowa nienawiści – aspekty społeczne

str. 205

 

Krzysztof Podemski

Globalizacja mowy nienawiści

str. 207

 

Teresa Gardocka

Język polskiego antysemityzmu

str. 220

 

Sergiusz Kowalski

Obecność mowy nienawiści w życiu społecznym i debacie publicznej

str. 238

 

Konstanty Gebert

Mowa nienawiści w religijnym prawie żydowskim: przypadek Miriam (głos w dyskusji)

str. 246

 

Paulina Wiśniewska

Język nienawiści w ustach polityków polskich. Analiza zagadnienia na bazie internetowych wydań środków komunikacji społecznej – pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku (głos w dyskusji)

str. 249

 

Rafał Maszkowski

Mowa nienawiści w Radiu Maryja (głos w dyskusji)

str. 263

 

Informacje o Autorach i Redaktorach

str. 281