Poznań już przygotowuje się na Dni Równości i Tolerancji. 16 listopada 2013 przez ulice miasta przejdzie Marsz Równości, którego organizatorzy w tym roku chcą zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwa związane z posługiwaniem się mową nienawiści m.in. przez polityków, i z banalizowaniem tego zjawiska.
Ruch LGBT zaprasza:
Tegoroczne hasło 10 Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu oraz 9 Marszu Równości „Mielimy mowę nienawiści” ma wyrażać silny sprzeciw wobec obraźliwych, przepełnionych uprzedzeniami oraz podżegających do aktów nienawiści słów, które bezkarnie wypowiadane są w przestrzeni publicznej i na sejmowych mównicach.
Wolność wypowiedzi to podstawowa wartość demokracji, ale mowa nienawiści to poważne zagrożenie dla wolności. Słowa poprzedzają i usprawiedliwiają czyny, co pokazały doświadczenia historii. Dlatego sprzeciwiamy się ignorowaniu mowy nienawiści, która tworzy atmosferę sprzyjającą popełnianiu przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
Chcemy żyć w społeczeństwie wolnym od postaw dyskryminujących mniejszości seksualne, etniczne, rasowe, narodowe, religijne, osoby z niepełnosprawnością, osoby dotknięte ubóstwem, osoby bezwyznaniowe, czy osoby transseksualne. Jesteśmy pewni/ne, że pozwalając na mowę nienawiści nie wyleczymy społeczeństwa z ksenofobii.
Popieramy również projekt wprowadzenia zmian do Kodeksu Karnego, dotyczących ochrony przed przestępstwem z nienawiści oraz mowy nienawiści. Chcemy aby zabronione były nie tylko akty nienawiści na tle rasowym, narodowym, etnicznym oraz wyznaniowym, ale również orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku oraz niepełnosprawności.

Dołącz do nas i przyjdź na Marsz Równości!
16 listopada 2013
godzina 13:00
Plac A. Mickiewicza
Poznań

źródło