Dzisiaj 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
 
Z tej okazji przypominamy, że wszyscy rodzimy się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. A prawa człowieka nie podlegają dyskusji i negocjacjom.
 
Życzymy więc nam wszystkim prawdziwej równości, wolności i nieskrepowanego korzystania z przysługujących nam praw, pamiętając jednak, że „moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”.