„Tygodnik Powszechny” od 26 lat przyznaje Medale Św. Jerzego, honorową nagrodę za „zmaganie ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym”. W tym roku kapituła przyznała go ks. prof. Tomašowi Halíkowi za walkę ze smokiem bałwochwalstwa oraz prof. Barbarze Engelking za walkę ze smokiem nieczułości i ignorancji.

„Ks. Tomás Halík, funkcjonujący od zawsze w Kościele mniejszościowym, uważa, że to jest sytuacja naturalna” – pisze o tegorocznym laureacie Tomasz Maćkowiak.

„Barbarze Engelking nie chodzi o nasze samopoczucie. Chodzi o empatię wobec tych, którzy zginęli. O mówienie o nich tak, by ludzie byli zawsze ważniejsi od liczb” – pisze o tegorocznej laureatce Michał Okoński.

Laureatce i Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z serwisem specjalnym Tygodnika Powszechnego