22 kwietnia 2010 r. w Cafe Karma z inicjatywy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbyła się otwarta dyskusja o – trwającej od pewnego czasu – budowie meczetu w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli: Samir Ismail – przewodniczący Ligi Muzułmańskiej RP, która buduje meczet, Bogusław R. Zagórski – znawca islamu ( Instytut Ibn Chalduna) oraz prof. Zbigniew Mikołejko – filozof i historyk religii, a także licznie przybyli mieszkańcy stolicy i warszawscy muzułmanie. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Krystyna Zowczak-Jastrzębska.

Przewodniczący Ligii Muzułmańskiej wyjaśnił zebranym, że meczet, wokół którego powstało tak wiele kontrowersji, będzie stanowił jedynie część Ośrodka Kultury Muzułmańskiej. Ośrodek ten, w założeniu jego pomysłodawców, ma być miejscem spotkań i wymiany myśli między polskimi muzułmanami, a wyznawcami innych religii. Profesor Mikołejko, nie negując religijnych potrzeb muzułmanów mieszkających w Polsce, wyraził obawy – podzielane przez część zebranych w Cafe Karma – związane z islamem i jego ortodoksyjnymi przejawami.

W czasie burzliwej dyskusji, która rozgorzała po tych wypowiedziach, podnoszono wiele kwestii, między innymi: sposób finansowania budowy, odmienność kultury islamskiej, niebezpieczeństwo fundamentalizmu, zagrożenie terroryzmem islamskim. W mniejszości znaleźli się ci z przybyłych, którzy uznali budowę meczetu za realizację konstytucyjnie zagwarantowanej wolności religii, obejmującej także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu.

Przedstawicielka OR, obecna podczas dyskusji, uważa, że emocje, które cały czas towarzyszyły spotkaniu oraz fakt, iż nie poświęcono zbyt wiele czasu samemu meczetowi, skupiono się zaś na religii islamskiej i problemach, które mogą narastać w miarę powiększania się w Polsce diaspory muzułmańskiej, oznacza, że niezbędna jest w tej sprawie wymiana poglądów i otwarty, pogłębiony dialog.

Krystyna Zowczak-Jastrzębska