Marszałek województwa podkarpackiego nie chce objąć patronatem wrześniowego Marszu Równości w Rzeszowie. Uzasadnienia nie podaje.

Organizatorzy Marszu Równości w Rzeszowie wysłali wnioski o patronat do marszałka województwa podkarpackiego i prezydenta Rzeszowa. Prezydent końcem lipca odpowiedział pozytywnie, a marszałek – odmówił. 

Czym kierował się marszałek, podejmując decyzję o odmowie patronatu? Powołał się na regulamin, a dokładnie na punkt, w którym czytamy, że patronat oraz udział w komitecie honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. 

„Odmowa (…) nie wymaga uzasadnienia, a wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy” – czytamy w piśmie urzędu marszałkowskiego. Uzasadnienia nie podaje także Tomasz Leyko, rzecznik urzędu marszałkowskiego.

W regulaminie czytamy, że objęcie patronatem lub udział w komitecie honorowym dotyczy przedsięwzięć, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie: międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, odbywające się na terenie kraju oraz istotnie wpływają na pozytywne kształtowanie wizerunku województwa, jak również mają znaczenie dla promocji województwa podkarpackiego, których tematyka zbieżna jest m.in. z zadaniami samorządu województwa.

Organizatorzy marszu komentują otrzymaną odmowę: (Marszałek – red.) „Pokazał swoje faktyczne podejście do przekazu płynącego z uchwały „Podkarpacie – region utrwalonej tolerancji”. 

Chodzi o uchwałę, którą radni wojewódzcy przyjęli w ubiegłym roku.

Więcej w Wyborczej