Z wielką przyjemnością informujemy, że w plebiscycie łódzkiego wydania Gazety Wyborczej czytelnicy uznali Marka Edelmana za najwybitniejszą postać ostatniego 25-lecia.
Zagłosowało prawie tysiąc osób, z czego 39% wskazało na tego przywódcę powstania w getcie warszawskim, a po wojnie oddanego kardiologa, bohatera książki-wywiadu „Zdążyć przez Panem Bogiem” Hanny Krall, jako na jednego z 3 najważniejszych Łodzian minionego ćwierćwiecza. 2. i 3. miejsce zdobyli kolejno Jan Machulski i Marek Belka.
fot. PAP/Witold Rozmysłowicz