Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem XVII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego publikujemy listę prac magisterskich zakwalifikowanych do dalszego etapu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Autor

Tytuł pracy

Uczelnia

Promotor

1. Baranowska, Grażyna Nauczanie religii wśród Tatarów polskich po 1945 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Andrzej Drozd
2. Bączek, Aleksandra Przedmioty i „rzeczy” w liryce Mieczysława Jastruna Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Aleksander Nawarecki
3. Biegański, Tomasz Zgodność oraz niezgodność informacji oryginalnej i dezinformacji ze stereotypem jako wyznaczniki wielkości efektu dezinformacji Uniwersytet Jagielloński dr hab. Józef Maciuszek
4. Biegasiewicz, Piotr Liberalizm w Polsce 1980-1997 Mirosław Dzielski, Janusz Korwin-Mikke oraz gdańscy liberałowie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Ewa Czerwińska-Schupp
5. Boniecka, Marzena „Co to znaczy spotkać się…” Przygoda w nieznanym kraju Anieli Gruszeckiej w kontekście dialogicznej refleksji Martina Bubera Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Krystyna Kłosińska
6. Brzezińska, Dorota Akceptacja nierówności społecznych oraz kontakt międzykulturowy jako wyznaczniki postaw wobec osób odmiennych kulturowo – perspektywa polska Uniwersytet Gdański dr Natasza Kosakowska-Berezecka
7. Chabiera, Magdalena Niemcy w publicystyce Jerzego Stempowskiego (1933-1939) Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego prof. UKSW dr hab. Piotr Mitzner
8. Chruszczewska, Katarzyna Bóg, Inny, Ja. Zagrożenia podmiotowości w trzech interpretacjach Opisu walki Franza Kafki Uniwersytet Warszawski dr hab. Ewa Łukaszyk prof. UW
9. Cieliczko, Małgorzata „On jest mistrzem ja to wiem” –          o żonach pisarzy- pisarkach (Watowa, Iwaszkiewiczowa, Broniewska) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Maleszyńska
10. Fusiek, Katarzyna Anna Edukacja seksualna a stereotypy płci u uczniów liceów-weryfikacja wybranego założenia edukacji seksualnej realizowanej w ramach nauki szkolnej Uniwersytet Warszawski doc. dr Zuzanna Toeplitz
11. Gemziak, Łukasz Okcydentalizm Wiktora Jerofiejewa(praca w języku rosyjskim) Uniwersytet Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Andrzej de Lazari
12. Grądzka, Natalia Kultura żydowska w Polsce jako narzędzie dyplomacji publicznej Collegium Civitas dr Maciej Kozłowski
13. Grudzień, Jadwiga Ironizujący żartuje, aby bawić siebie, błazen- aby bawić innych. O ironii w felietonistyce Antoniego Słonimskiego (tomy Mętne głowy, O dzieciach i grafomanach) Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Zofia Mitosek
14. Hekselman, Marta Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie nowoczesności Uniwersytet Warszawski dr hab. Jacek Leociak prof. PAN
15. Jakubowiak, Maciej Postaci metafikcyjne w powieściach Teodora Parnickiego Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Ryszard Nycz
16. Janik, Maciej Carrying the Burden of Representation: the Role of Family and Gender in the Hybrid Identifications of Postcolonial Britons in the Novels of Hanif Kureishi, Zadie Smith, Monica Ali, and Gautam Malkani Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
17. Jankowska, Katarzyna Teoria opanowywania trwogi jako próba wyjaśnienia agresji mężczyzn wobec kobiet Uniwersytet Gdański dr Natasza Kosakowska-Berezecka
18. Jaworska, Małgorzata Podmioty nomadyczne w dylogii warszawskiej Poli Gojawiczyńskiej Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Krystyna Kłosińska
19. Kisiała, Danuta Poemat Czesława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka” jako próba poznania fenomenu śmierci Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. dr hab. Józef Olejniczak
20. Kokot, Paweł Legitymizacja systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej. Przykład polski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Sławomira Wronkowska
21. Kończal, Katarzyna Manifesty tożsamości żydowskiej po Shoah. O żydostwie aporetycznym Jeana Améry’ego i Bogdana Wojdowskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Przemysław Czapliński
22. Kozłowska, Magdalena Dziecięca republika – próba opisania losów sanatorium im. W. Medemaw Miedzeszynie (1926-1942) Uniwersytet Jagielloński dr hab. Adam Kaźmierczyk
23. Lewandowska, Agata Polskie doświadczenie transformacji w świetle teorii postkolonialnej. Studium na podstawie wybranych utworów Andrzeja Stasiuka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Anna Legeżyńska
24. Leyk, Aleksandra Sposoby przedstawienia Afryki w World Press Photo. Analiza dyskursu wizualnego na podstawie 55-letniej historii fotografii prasowej Uniwersytet Warszawski dr Michał Kowalski
25. Łuczaj, Kamil Idea Emancypacji kobiet w myśli polskiej lewicy na przełomie XIX i XX wieku Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Józef Lipiec
26. Mandela, Przemysław Druga wojna światowa w relacjach lotników Polskich Sił Powietrznych w latach 1939-1940 Uniwersytet Wrocławski prof. Jacek Piotrowski
27. Marcinkowski, Grzegorz Niemożliwy powrót. Miłosz i Wirpsza wobec problemu obecności. Uniwersytet Śląski prof. dr hab. Józef Olejniczak
28. Mędrzecka, Anna Kategoria ironii romantycznejw Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu Juliusza Słowackiego Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Zofia Mitosek
29. Mrzygłód, Izabela Trudna codzienność. Życie Warszawian w warunkach hiperinflacji w 1923 roku Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej
30. Nowak, Tomasz Stereotyp ludzi otyłych i ich funkcjonowanie w grupie Politechnika Śląska w Gliwicach dr Grażyna Osika
31. Pałys, Andrzej Panorama sztuki dwudziestolecia międzywojennego w świetle krytyki artystycznej w „Wiadomościach Literackich”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień neoklasycyzmu i stylu narodowego. Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Maria Poprzęcka
32. Podbielska, Alicja Gender i kacet. Kategoria płci kulturowej w literaturze lagrowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Ewa Kraskowska
33. Podstawski, Michał Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji, czyli o modernistycznych strategiach społecznej suwerenności Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek
34. Radziwinowicz, Agnieszka Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemyLatynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu Uniwersytet Warszawski dr Małgorzata Głowacka-Grajper
35. Romanowski, Marcin Między „bardem” «Solidarności» a Jackiem Kaczmarskim. Dygresyjna biografia artystyczna Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
36. Rudnicki, Rafał Gentryfikacja jako proces inwazji przestrzennejPrzypadek ulicy Brzeskiej w Warszawie Uniwersytet Warszawski dr Barbara Bossak-Herbst
37. Snopek, Magdalena Niemiecka wielokulturowość, czyli tożsamość migrantów w berlińskich mediach Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Zofia Sokolewicz
38. Sowiński, Michał Strategie reprezentacji rzeczywistości w prozie Magdaleny Tulli Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Ryszard Nycz
39. Stefaniak, Anna Kontakt czy zagrożenie? Wpływ wyjazdu na stypendium zagraniczne na postawy wobec muzułmanów wśród polskich studentów Uniwersytet Warszawski dr Michał Bilewicz
40. Szymańska, Katarzyna Larkina portret zwielokrotniony. Zestawienie dwóch polskich przekładów brytyjskiego poety Uniwersytet Jagielloński dr Magda Heydel
41. Trzeciak, Katarzyna Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego Uniwersytet Jagielloński dr hab. Krzysztof Biedrzycki
42. Twardoch, Ewelina Twórczość Lecha Majewskiegow kontekście antropologicznej teorii obrazu Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Eugeniusz Wilk
43. Wajszczak, Jacek Banalny nacjonalizm w Polsce. Analiza praktycznego zastosowania polskich symboli narodowych. Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Lech Mróz
44. Wojciechowska, Ewa Józefa Ignacego Kraszewskiego koncepcje piszącego podmiotu (na podstawie Poety i świata, Powieści bez tytułu , Pamiętnika Panicza i Dziennika Serafiny Uniwersytet Jagielloński dr hab. Agnieszka Ziołowicz
45. Woźniak, Ewelina Anna Dramatyczność w wybranych utworach Stanisława Lema Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Anna Krajewska
46. Zatorski, Łukasz „Utopia w działaniu”. Strategie performatywnej obecności w sferze publicznej środowiska Krytyki Politycznej Uniwersytet Jagielloński prof. Dariusz Kosiński
47. Zug, Aleksandra Między powtórzeniem a nowością, między obcością a swojskością.O powieści Pawła Huellego pod tytułem Castorp Uniwersytet Śląski prof. UŚ dr hab. Elżbieta Dutka