Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem XVIII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego publikujemy listę prac magisterskich zakwalifikowanych do dalszego etapu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Autor

Tytuł pracy

Uczelnia/ Wydział

Promotor

1. Adamczyk, Małgorzata Joanna  „Między zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg” Uniwersytet Warszawski i Université Sorbonne Paris IV Wydział Polonistykii UFR d’Etudes slaves Prof. Agnieszka Grudzińska i dr hab. Paweł Rodak
2. Antonik, Dominik „Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego” Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Ryszard Nycz
3. Bacewicz, Marta  „Etos transformacyjny. Obraz przedsiębiorcy w literaturze polskiej po 1989 roku” Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii Dr Marta Bucholc
4. Bal, Izabela  „Marginalizacja i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej” Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Dr Władysław Szmyt
5. Banasiak, Justyna  „Filozoficzne refleksje o wstręcie w sztuce współczesnej” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Humanistyczny Dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM
6. Borowicz, Jan  „Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy” Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Jacek Leociak
7. Dauksza, Agnieszka  „Na drodze emancypacji. Wymiary kobiecego doświadczania przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku.” Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Ryszard Nycz
8. Dobrowolska, Anna  „Etyka autora, etyka krytyka. Casus Stanisława Barańczaka” Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Prof. dr hab. Ewa Nawrocka
9. Dudek, Dagmara  „Berlin (Ost). Pamięć indywidualna i obraz Niemieckiej Republiki Demokratycznejw relacjach oral history Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Prof. UW dr hab. Anna Malewska-Szałygin
10. Foryś, Aleksandra  „Współkorzystanie ze świątyń przez muzułmanów i prawosławnych w Macedonii” Uniwersytet Warszawski Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Prof. dr hab. Lech Mróz
11. Gardocki, Wiktor  „Literatura potencjalna. Losy wydawnicze i recepcja Drogi do nieba Kazimierza Truchanowskiego” Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny Filologia Polska Dr hab. Kamila Budrowska prof. UwB
12. Górska, Paulina  „Wszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie! Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ” Uniwersytet WarszawskiWydział Psychologii Dr Michał Bilewicz
13. Guzik, Rafał  „Prawnokarne aspekty ograniczeń wolności słowa na podstawie art. 256 i 257 kodeksu karnego oraz art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu” Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji Prof. dr hab. Andrzej Zoll
14. Gwiazdowska, Nel „Płciowy spektakl w improwizowanym teatrze życia społecznego” Collegium Civitas Katedra socjologii (specjalizacja: Stosowana Psychologia Społeczna) Prof. dr hab.  Aleksander Manterys
15. Herbich, Tomasz  „Apokaliptyczny obraz socjalizmu w Biesach Fiodora Dostojewskiego” Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
16. Hlebowicz, Jan „Niepokorni z „Topolówki”. Działalność niezależna uczniów III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970-1989” Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny Prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt
17. Jakubaszek, Jakub  „W stronę kulturowej historii gazety w XIX wieku. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego doby popowstaniowej” Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Dr hab. Paweł Rodak
18. Kalicka, Joanna „Miasto jako wartość i produkt: promocja turystyczna Warszawy w latach 30. XX wieku” Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
19. Kowalczyk, Magdalena „Melancholia przestrzeni środkowoeuropejskiej w prozie Andrzeja Stasiuka” Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny Prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak
20. Leszkowicz, Tomasz  „Wątki wojskowo-kombatanckie w polityce pamięci historycznej PZPR (1981-1985) Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Marcin Kula
21. Mezer, de, Jerzy „Cywilizacja motocyklowa w Polsce 1945-1965” Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
22. Mikołajewska, Karolina „Wytwarzanie zgody na kapitalizm. Opowieści kierowników firmy E. Wedel” Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Dr Joanna Wawrzyniak
23. Mróz, Agnieszka „Migrujące z Polski pomoce domowe. Warunki pracy i codzienne strategie oporu” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
24. Muras, Karolina „Rosja jako polskie miejsce pamięci w świetle publikacji tygodnika „Polityka” (1989-2012” Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno – Socjologiczny Dr hab. Edmund Dmitrów prof. UwB
25. Nowak, Katarzyna  „Historia ciała. Studium interdyscyplinarne na przykładzie Wielkiego Głodu na Ukrainie” Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny Prof. dr hab. Rafał Stobiecki
26. Olechowski, Mateusz „Wspólnota losów. Wpływ inkluzywnych przekonań o wiktymizacji narodowej na stosunek do uchodźców” Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Dr Michał Bilewicz
27. Słowicki, Patryk “Samorządi społeczeństwo obywatelskie. Przypadek samorządu studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od września 1980 do grudnia 1981” Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Prof. dr hab. Marcin Kula
28. Skibiński, Cyryl  „Maria Dąbrowska wobec Żydów” Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Prof. dr hab. Marcin Kula
29. Szkaradnik, Katarzyna „Poszukiwacz sensu wśród strzępków historii. O Z. Po-wieści Mieczysława Porębskiego” Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny – Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Prof. dr hab. Józef Olejniczak
30. Tomczak, Joanna „Kulturowe szlaki tematyczne Warszawy” Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Dr Mikołaj Madurowicz
31. Trela, Sandra  „Poezja Jacka Malczewskiego. Edycja i interpretacja” Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Dr hab. Ryszard Koziołek
32. Wolański, Adam  “Postholocaustowa etyka a Kościół katolicki” Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Dr Michał Łuczewski
33 Zielińska, Justyna „Sytuacja pracownika na współczesnym rynku pracy. Indywidualizacja stosunków pracy na przykładzie branży gastronomicznej” Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Dr hab. Małgorzata Jacyno