Poniżej prezentujemy listę nazwisk oraz tytuły prac magisterskich, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.

Z laureatami będziemy się kontaktować telefonicznie oraz mailowo.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

1. Małgorzata Joanna Adamczyk „Między zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Hélène Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg”

2. Dominik Antonik „Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego”

3. Jan Borowicz „Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III Rzeszy”

4. Dagmara Dudek „Berlin (Ost). Pamięć indywidualna i obraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej w relacjach oral history”

5. Paulina Górska „Wszyscy jesteśmy Polakami (więc nie protestujcie!) Wpływ rekategoryzacji na postawę wobec zbiorowego działania osób LGBTQ”

6. Jakub Jakubaszek „W stronę kulturowej historii gazety w XIX wieku. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego doby popowstaniowej”

7. Tomasz Leszkowicz „Wątki wojskowo-kombatanckie w polityce pamięci historycznej PZPR (1981-1985)”

8. Jerzy de Mezer „Cywilizacja motocyklowa w Polsce 1945-1965”

9. Karolina Mikołajewska „Wytwarzanie zgody na kapitalizm. Opowieści kierowników firmy E. Wedel”

10. Agnieszka Mróz „Migrujące z Polski pomoce domowe. Warunki pracy i codzienne strategie oporu”

11. Mateusz Olechowski „Wspólnota losów. Wpływ inkluzywnych przekonań o wiktymizacji narodowej na stosunek do uchodźców”

12. Patryk Słowicki „Samorząd i społeczeństwo obywatelskie. Przypadek samorządu studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego w okresie od września 1980 do grudnia 1981”

13. Cyryl Skibiński „Maria Dąbrowska wobec Żydów”

14. Joanna Tomczak „Kulturowe szlaki tematyczne Warszawy”

15. Sandra Trela „Poezja Jacka Malczewskiego. Edycja i interpretacja”

16. Adam Wolański „Postholocaustowa etyka a Kościół katolicki”

17. Justyna Zielińska „Sytuacja pracownika na współczesnym rynku pracy. Indywidualizacja stosunków pracy na przykładzie branży gastronomicznej”

 Lista została utworzona według kolejności alfabetycznej.