Poniżej prezentujemy listę laureatów XVII Edycji Konkursu prac magisterskich im. J. J. Lipskiego w kolejności alfabetycznej.

  1. Marta Hekselman,  Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności
  2. Katarzyna Kończal,  Manifesty tożsamości żydowskiej po Shoah. O żydostwie aporetycznym Jeana Améry’ego i Bogdana Wojdowskiego
  3. Agata Lewandowska,  Polskie doświadczenie transformacji w świetle teorii postkolonialnej. Studium na postawie wybranych utworów Andrzeja Stasiuka
  4. Aleksandra Leyk,  Sposoby przedstawienia Afryki w World Press Photo. Analiza dyskursu wizualnego na podstawie 55-letniej historii fotografii prasowej
  5. Andrzej Pałys, Panorama sztuki dwudziestolecia międzywojennego w świetle krytyki artystycznej w „Wiadomościach literackich”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień neoklasycyzmu i stylu narodowego
  6. Michał Podstawski, Faszyzm jako uobecnienie mitu rewolucji, czyli o modernistycznych strategiach społecznej suwerenności
  7. Agnieszka Radziwinowicz,  Mówimy tym samym językiem, ale się nie rozumiemy. Latynoamerykańskość i jej granice w warunkach imigracji do Madrytu
  8. Rafał Rudnicki, Gentryfikacja jako proces inwazji przestrzennej. Przypadek ulicy Brzeskiej w Warszawie
  9. Anna Stefaniak,  Kontakt czy zagrożenie? Wpływ wyjazdu na stypendium zagraniczne na postawy wobec muzułmanów wśród polskich studentów
  10. Ewa Wojciechowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego koncepcje piszącego podmiotu (na podstawie Poety i świata, Powieści bez tytułu, Pamiętnika Panicza i Dziennika Serafiny)

Werdykt  jury poznamy 26 czerwca  podczas rozdania nagród.

 

Uroczystość rozdania nagród XVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego odbędzie się:

26 czerwca o godzinie 17.00 w sali im. Adama Mickiewicza (nr 144) Pałac Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie.