21 11 2005

List w sprawie wypowiedzi premiera Marcinkiewicza w Radiu Maryja 

Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Premier
Rządu Rzeczypospolitej PolskiejSzanowny Panie Premierze!

W imieniu Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” gratulujemy Panu powołania na stanowisko Premiera, a nowemu rządowi – pomyślności w pracy i harmonijnego współdziałania ze wszystkimi środowiskami, dla których ważne jest dobro naszego Kraju.

Nasze Stowarzyszenie życzy każdemu polskiemu rządowi, żeby swymi działaniami skutecznie przeciwstawiał się szerzeniu między ludźmi wrogości i nienawiści, których złowieszcze skutki coraz częściej, niestety, ujawniają się w wielu punktach naszego globu. Sądzimy także, że każdy kraj, który chce przyczyniać się do dobra powszechnego, winien przede wszystkim krytycznie ocenić własne niedociągnięcia w tej dziedzinie i dążyć do ich naprawy.

W związku z tym ze smutkiem stwierdzamy, że nie możemy zrozumieć motywów wypowiedzi Pana Premiera w „Radiu Maryja”, a konkretnie użytego tam stwierdzenia, iż jest Pan dumny z tego, że jako pierwszy polski Premier występuje przed mikrofonami tej rozgłośni.

Audycje „Radia Maryja”, oprócz podejmowania tematyki religijnej, poruszają też zagadnienia ściśle polityczne, co nie byłoby niczym nagannym, gdyby nie fakt, że pod pozorem rozwijania patriotyzmu propaguje się w nich postawy podejrzliwości i strachu przed „obcymi” oraz szerzy niechęć, a nawet nienawiść, do tych wszystkich, którzy nie podzielają poglądów wypowiadających się na antenie osób. Prowadzone na falach tej rozgłośni rozmowy ze słuchaczami przynoszą niejednokrotnie manifestacje postaw antysemickich i ksenofobicznych, czego wyrazem jest dzielenie naszego społeczeństwa na „prawdziwych Polaków” i osoby „polskojęzyczne”.

Nie chcąc, by powyższe stwierdzenia uznano za gołosłowne, pozwalamy sobie przesłać Panu Premierowi oryginalny zapis dźwiękowy fragmentów różnych wypowiedzi tego typu, jakie pojawiały się na antenie „Radia Maryja”.

Pozostajemy z szacunkiem,
W imieniu Zarządu
Maciej Geller, wiceprezes