Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przyłączyło się do apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów ws. weta unijnego budżetu. Sygnatariusze listu wzywają Mateusza Morawieckiego do „konstruktywnego podejścia do uchwalania nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy”.

„Szanowny Panie Premierze, Z dużym zaniepokojeniem śledzimy rozwój sytuacji wokół uchwalenia wieloletniego budżetu UE i nadzwyczajnego Funduszu Odbudowy.

Unia Europejska jest dla nas ogromną wartością. Dzięki niej wiemy i czujemy, że jesteśmy częścią społeczności i kultury europejskiej, wyrosłej z wartości chrześcijańskich i rozbudowanych o wartości demokratyczne. To dzięki m.in. wsparciu Unii Europejskiej byliśmy w stanie w okresie przedakcesyjnym i po 1 maja 2004 roku rozwinąć nasze regiony, podnieść efektywność i konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, odtworzyć nasze miasta, poprawić infrastrukturę, uatrakcyjnić nasze muzea i inne instytucje kultury, rozwinąć społeczeństwo obywatelskie, wzmocnić ochronę środowiska zdegradowanego przez socjalistyczny przemysł, wspomóc edukację młodych pokoleń, a przede wszystkim poprawić warunki życia tych, którzy dla nas wolność i integrację europejską wywalczyli – naszych seniorów.

My niżej podpisani przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz samorządów, deklarujemy, że chcemy nadal w ramach Unii Europejskiej podejmować wspólne wyzwania. Chcemy wspólnie pracować nad odbudową konkurencyjnej i zeroemisyjnej gospodarki, społeczeństwa odpornego na pandemię, rozwojem krajów otwartych na wartości demokratyczne i humanitarne, gdzie każda obywatelka i obywatel, każde dziecko są chronione i wspierane w rozwoju, gdzie patrzenie w przyszłość otwiera nas na współpracę międzykontynentalną i międzynarodową.

Jako apolityczne organizacje eksperckie, think tanki działające w obszarze polityki publicznej, dbający o rozwój biznesu i miejsc pracy przedsiębiorcy, troszczące się o potrzeby społeczne i środowiskowe organizacje pozarządowe oraz budujące trwały i sprawiedliwy rozwój samorządy lokalne, wierzymy w moc współpracy i dostrzegamy, że dziś największym wyzwaniem jest integracja podzielonego społeczeństwa, umiejętne prowadzenie ogólnopolskiej dyskusji ponad podziałami i pomimo różnic oraz walka z pandemią COVID-19. Dziś zadaniem dla Rządu jest włączenie do tej wielkiej dyskusji całego społeczeństwa. Podstawą do takiej wielkiej debaty jest konstruktywna rozmowa o wspólnych wartościach: równości, tolerancji i akceptacji, w celu budowy silnej i konkurencyjnej gospodarki z poszanowaniem środowiska i chroniącej klimat.

Jesteśmy w pełni świadomi, że współpraca państw w ramach Unii Europejskiej wymaga rozwoju i stałego usprawniania. Chcemy w tym procesie uczestniczyć jako jej pełnoprawni uczestnicy.

Dlatego apelujemy do Rządu Polskiego o konstruktywne podejście do uchwalania nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy oraz uruchomienie procesu konstruktywnego dialogu i konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa i założeń do Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z zasadami partnerstwa. Chcemy mieć wpływ na kształt Unii Europejskiej. Od tego zależy także i nasza przyszłość.

Podpisali:

Kuba Antoszewski, Członek Rady Fundacji WWF Polska
Dr Zbigniew Bochniarz, Affiliated Professor at Kozminski University & Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Fellow of World Academy of Art & Science
Dr Małgorzata Bonikowska, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych
Łukasz Broniewski, Fundacja Climate Strategies Poland
Aleksandra Chrzanowska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Paweł Cygan, Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.
Maria Ejchart-Dubois, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Zbigniew Gajewski, Ośrodek THINKTANK
Marek Górski, Konfederacja Lewiatan
Maciej Grabowski, Centrum Myśli Strategicznych
Mariusz Grendowicz
Marek Gumkowski, Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Dr Miłosz Hodun, Fundacja Projekt: Polska
Iwona Janicka, Fundacja Aktywności Lokalnej
Dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, Fundacja Climate Strategies Poland
Marcin Korolec, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Instytut Zielonej Gospodarki
Wojciech Kostrzewa
Ludwik Kotecki, Instytut Odpowiedzialnych Finansów
Dr Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
Dr Joanna Maćkowiak Pandera, Forum Energii
Andrzej Mauberg
Tadeusz Nowicki, przedsiębiorca
Profesor Krzysztof Obłój, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytet Warszawski
Mec. Józef Palinka, partner, Domański Zakrzewski Palinka
Dr Mateusz Piotrowski, Koalicja Pacjent Europa
Anna Potocka-Domin, Business Centre Club
Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska
Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Dr hab. Andrzej Rzońca, profesor SGH
Maciej Stańczuk, Konfederacja Lewiatan
Dr Alek Tarkowski, Fundacja Centrum Cyfrowe
Maria Wiśnicka, Fundacja Stocznia
Maciej Witucki
Mec. Krzysztof Zakrzewski, partner, Domański Zakrzewski Palinka