Za zgodą sygnatariuszy i adresatów publikujemy poniższy list

Szanowni Panowie

Konrad Korzeniowski, Rafał R. Suszek i Michał Wojcieszczuk

Pozostając w przekonaniu, że Sądy Rzeczpospolitej są  i pozostaną niezawisłe, wyrażamy jednak swe zaniepokojenie samym faktem postawienia Panom zarzutów.  Obalenie przez Panów pomnika osoby, której ujawnione postępowanie zasługuje na moralne potępienie  powinno  zostać uznane za czyn obywatelski. Poparcie tego czynu przez liczne rzesze obywateli oraz sformalizowanie usunięcia owego pomnika przez władze Gdańska potwierdza też nasze głębokie  przekonanie, że Panów działalność była działalnością pro publico bono.

Z wyrazami szacunku,

Iwo Białynick-Birula

Andrzej Celiński

Marta Cieplak

Marek Cieplak

Joanna Jurewicz

Perła Kacman

Jerzy KIjowski

Magdalena Załuska-Kotur

Jacek Jassem

Paula Sawicka

Łukasz A. Turski