13 lutego 2018 roku węgierski rząd przedłożył Parlamentowi projekt pakietu legislacyjnego obejmującego 3 ustawy, powszechnie określane jako „Stop Soros”. Proponowane przepisy dodatkowo ograniczyłyby zdolność węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego do wykonywania pracy, wymagając od organizacji, które „wspierają migrację” uzyskania krajowego poświadczenia bezpieczeństwa i rządowego zezwolenia na wykonywanie podstawowych działań. Proponowana ustawa wymagałaby również od organizacji zapłaty podatku w wysokości 25% od jakiegokolwiek zagranicznego finansowania przeznaczonego na „wspieranie migracji”.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita jest jednym z sygnatariuszy listu.

List dostępny na stronie Amnesty International.