Przez 25 lat, w przekonaniu, że żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, nie odczuwaliśmy potrzeby wywierania wpływu na sytuację polityczną” – piszą autorzy listu. Publikujemy list otwarty redakcji dwutygodnika „Kos” wydawanego w podziemiu w latach 1982 – 1989. Treść listu.