List otwarty organizacji społecznych do władz samorządowych i instytucji publicznych

Z niedowierzaniem dowiadujemy się o wspólnym przedsięwzięciu władz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z Ambasadą Socjalistycznej Republiki Wietnamu, jakim jest festyn na placu Zamkowym w Warszawie. Wcześniej, delegacja partii rządzącej dziś Polską udała się do Wietnamu „w celu zacieśniania stosunków” – w oficjalnym komunikacie brak informacji, czy poruszano kwestie praw człowieka, na pewno poruszano kwestie gospodarcze.

Aktualne raporty Human Rights World, Amnesty International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy Departamentu Stanu USA mówią o setkach więźniów politycznych, torturach, doprowadzających często do ich śmierci. Tylko na przełomie lipca i sierpnia br. władze komunistyczne SRW bezprawnie aresztowały pana Nguyen Lan Thang, wpływowego działacza społecznego, wydały wyrok 9 lat więzienia na dziennikarkę Pham Doan Trang, której jedynym przewinieniem jest prowadzenie popularnych wśród czytelników blogów, poświęconych prawom człowieka, nie pozwoliły Khanh Ly zaśpiewać historycznej pieśni, kazały spalić obrazy znanego malarza i poety Bui Chat, bo są „zbyt abstrakcyjne”.

Fakty te powinny być oczywistym powodem, by władze samorządowe w osobie Pana Burmistrza, nie podejmowały decyzji o współpracy z reżimem, także na polu działalności kulturalnej, nawet jeśli sądzi, że w ten sposób pielęgnuje obraz pracowitych, sympatycznych i niezwykle uczynnych Wietnamczyków w Polsce. 

Restrykcyjna, totalitarna władza nie powinna być partnerem dla władz, także samorządowych demokratycznego kraju. Chęć promowania kultury Wietnamu, społeczności Wietnamczyków w Polsce, nie usprawiedliwia bratania się z ich oprawcą. Warszawa, Polska powinna być otwartym i bezpiecznym miejscem dla dzielnych Wietnamczyków, których aspiracje wolnościowe należy wspierać na każdym kroku, a nie miejscem wybielania wizerunku demonicznej władzy komunistycznego Wietnamu.

Dlatego zwracamy się z apelem do polskich instytucji samorządowych i społecznych o unikanie podobnych błędów w przyszłości, o zachowanie czujności, o szacunek dla wielowiekowej tradycji kraju otwartego i przyjaznego dla osób, które wybrały Polskę jako miejsce swojego życia w wolności i służby dla sprawy wolności w krajach ich pochodzenia.

Warszawa 27 sierpnia 2022 r. 

Przemysław Wiszniewski – Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Piotr Bystrianin – Fundacja Ocalenie
Ela Gancarz – Project 88 Rafał Gaweł – Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
Bogumił Kolmasiak – Akcja Demokracja
Bartek Kramek – Fundacja Otwarty Dialog
Joanna Krupiarz – Kongres Katoliczek i Katolików
Mirosława Łątkowska  – Oficyna Wydawnicza Volumen 
Nguyen Thanh Son – Redakcja Dan Chim Viet
Robert Krzysztoń – Obywatelskie Kolegium Reform
Dominika Przychodzeń – Cień Mgły
Jan Rodowicz – Stowarzyszenie Obywatelski Rok Marka Edelmana
Ton Van Anh – działaczka społeczna, polsko-wietnamska asystentka kulturowa