Warszawa,  15 stycznia 2009 r.

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

List otwarty

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” wyraża oburzenie z powodu decyzji Rady Nadzorczej TVP SA, powołującej na stanowisko zarządcy telewizji publicznej pana Piotra Farfała, który swoją działalność dziennikarską rozpoczął od wydawania gazetek głoszących agresywny antysemityzm i rasistowski kult „aryjskiej siły”  i  był działaczem organizacji wyznających ideologię neofaszystowską i nacjonalistyczną, takich  jak Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”, Narodowe Odrodzenie Polski czy Młodzież Wszechpolska.  Nic nam nie wiadomo, iżby pan Farfał odniósł się krytycznie do swoich ówczesnych wypowiedzi i należycie ocenił dawniejsze swoje zaangażowanie, które co najwyżej skłonny jest bagatelizować.  To nie są kwalifikacje do zajmowania eksponowanego stanowiska  w kierownictwie mediów publicznych,  mających pełnić misję edukacyjną i kulturalną.

Jako organizacja działająca na rzecz uwolnienia polskiej przestrzeni publicznej od uprzedzeń i nienawiści na tle rasowym i narodowościowym, Otwarta Rzeczpospolita oczekuje, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przy wsparciu innych miarodajnych władz i instytucji, podejmie bez zwłoki działania zmierzające do uchylenia zawstydzającej i nieodpowiedzialnej decyzji Rady Nadzorczej TVP i do odwołania Piotra Farfała  ze stanowiska p.o. prezesa TVP.
Paula Sawicka

Prezes Zarządu Głównego