Na wtorek, 22 lutego zaplanowano kolejne posiedzenie Rady ds. Ogólnych UE ws. naruszeń praworządności w Polsce. O sytuacji w Polsce debatować będą – zgodnie z procedurą z art. 7 Traktatu o UE – ministrowie wszystkich krajów członkowskich Unii. Mając to na uwadze Kampania Przeciw Homofobii przygotowała list, którego celem jest wywarcie presji na Radę UE. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita podpisało się pod nim.

W liście adresowanym do ministrów UE zwraca się uwagę m.in. na treść art. 2 Traktatu o UE, w którym mowa m.in. o prawach człowieka i prawach mniejszości. Jednym z postulatów jest, aby w ramach stwierdzenia naruszeń w zakresie praworządności, Rada UEpamiętała również o włączeniu tematyki naruszeń praw człowieka, w tym praw człowieka osób LGBTI.

Treść listu na stronie KPH