W związku ze zdewastowaniem Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Lotniczej we Wrocławiu poprosiliśmy Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza o informację, czy Urząd Miasta zadbał o usunięcie napisów i naprawienie szkód. Spytaliśmy również, czy podjęto środki zmierzające do zapobieżenia w przyszłości aktom nienawiści i różnym przejawom antysemityzmu demonstrowanym zbyt często w miejscach publicznych Wrocławia. Poinformowano nas, że Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki zwrócił się do straży miejskiej i policji z prośba o zwiększenie częstotliwości monitorowania obiektów związanych z kulturą żydowską.