Ze zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy zezwolenie Urzędu Miejskiego na zorganizowanie 19 września br. tzw. Marszu Normalności. Wbrew informacjom zawartym we wniosku i udostępnionym na oficjalnej stronie Urzędu organizatorem Marszu nie jest osoba fizyczna, lecz trzy organizacje: Obóz Narodowo-Radykalny, Autonomiczni Nacjonaliści Białystok oraz Patriotyczna Jagiellonia. (…) Wszyscy mamy w pamięci zeszłoroczne wydarzenia w Białymstoku, kiedy uczestnicy pokojowego I Marszu Równości zostali brutalnie zaatakowani przez środowiska nacjonalistyczne. Przedstawiciele tych samych organizacji zwołują teraz marsz, który według nich samych ma być odpowiedzią na „nachalną propagandę dewiacji”, a wysiłki obrońców praw człowieka, zmierzających do równego traktowania obywateli i obywatelek, nazywają „liberalnym czy nowo-lewicowym atakiem”.

Oczekujemy od Pana, tak jak od włodarzy innych polskich miast, realizacji Waszych kompetencji nadzorczych, co oznacza w tym wypadku nieudzielanie zezwoleń na takie wydarzenia, które najprawdopodobniej przerodzą się w seanse nienawiści wobec mniejszości, głównie mniejszości seksualnych. Jeśli jednak z jakichś, nie do końca zrozumiałych dla nas powodów, taką zgodę Pan wyda, apelujemy o wysłanie na tego rodzaju wydarzenie obserwatorów reprezentujących władze miejskie, by gdy zaistnieją przesłanki ku temu, możliwe było ­ – m.in. na podstawie art. 13 Konstytucji RP oraz praw niższego rzędu – rozwiązanie takiej manifestacji”

W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita list do prezydenta Białegostoku ws. tzw. Marszu Normalności podpisali Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu