Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Ordynariusz Sandomierski

Andrzej Dzięga

Warszawa, 12 czerwca 2003

Dostojny Księże Biskupie!

List niniejszy jest wyrazem obywatelskiej troski o godność katolików i Żydów w Polsce, o wzajemne poszanowanie uczuć wszystkich obywateli tego kraju, także tych pochodzenia żydowskiego, a przede wszystkim troski o prawdę historyczną.

Jak Waszej Ekscelencji doskonale wiadomo, w katedrze sandomierskiej jeden z obrazów cyklu martyrologii mieszczan przedstawia rzekomy mord rytualny dokonany jakoby przez Żydów na katolickich współobywatelach. Ponadto w prezbiterium sandomierskiego kościoła św. Pawła znajdują się malowidła o tej samej tematyce. Wszystkie wyszły spod pędzla Karola de Prévôta. Wszystkie przedstawiają bezprzykładne okrucieństwo. Wszystkie są fałszywym świadectwem przeciw bliźniemu, ponieważ wydarzenia ukazane na obrazach nigdy nie miały miejsca. Ich obecność w kościołach sandomierskich jest rażącą niesprawiedliwością, wielką krzywdą i obrazą dla Żydów i powodem nieustającego wstydu katolików.

Jak Waszej Ekscelencji wiadomo, jedynymi prawdziwymi ofiarami pożałowania godnych procesów o mord rytualny w Sandomierzu byli właśnie Żydzi. Malowidła te zaś wprowadzają w błąd osoby odwiedzające katedrę i kościół św. Pawła. Stają się nadto źródłem antysemityzmu. Miejsce ich ewentualnej ekspozycji, z pewnością poza obrębem kościoła, powinno służyć ukazaniu, do czego może prowadzić ciemnota i zabobon.

Jako obywatele tego kraju i członkowie stowarzyszenia przeciwstawiającego się przejawom antysemityzmu i ksenofobii uważamy, że dla tych obrazów nie ma miejsca w świątyniach, gdzie wierni przychodzą się modlić i uczyć się miłości bliźniego. Sądzimy, że usunięcie tych – poświadczających nieprawdę, a zarazem uwłaczających godności tak katolików, jak i Żydów – malowideł z sandomierskich kościołów będzie działaniem w myśl słów Jana Pawla II, wygłoszonych w Yad Vashem w roku 2000.

Wierzymy, że Wasza Ekscelencja, kierując się ewangeliczną zasadą prawdy i miłości, sprawi, że obrazy te na zawsze znikną ze ścian świątyń w Sandomierzu.

Z wyrazami szacunku i poważania

Prezes Zarządu Głównego „Otwartej Rzeczypospolitej”

Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Maciej Geller