Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex Czarnek.

To wspaniała i oczekiwana przez nas wiadomość. Polska szkoła wciąż jest wolna! Presja obywatelek i obywateli ma sens! Jest to jedyna właściwa decyzja, bo ustawa Lex Czarnek to było złe prawo, które przyniosłoby niepowetowane szkody w edukacji. Prawo, które zostało zbudowane na fałszywych przesłankach i potrzebie scentralizowanej kontroli. Zawetowanie tej ustawy uchroni nas i cały system edukacji przed wzmocnieniem roli kuratorów i upartyjnieniem szkoły. Przed osłabieniem roli rodziców i ich praw zgodnie z własnymi przekonaniami. Przed ograniczeniem współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami, zubożeniem oferty edukacyjnej i obniżeniem jakości nauczania i wychowania. Uchroni nas też przed re-centralizacją oświaty oraz odebraniem wpływu samorządów lokalnych na prowadzone przez nie szkoły. I wreszcie – przed pełzającym strachem w szkole, nieuzasadnionymi kontrolami z kuratorium, biurokracją i konformizmem.

Dzisiaj najpoważniejszymi wyzwaniami i problemami polskiej szkoły jest kryzys uchodźczy wywołany wojną na Ukrainie oraz skutki pandemii, które nadal odczuwamy. Gdyby Lex Czarnek weszło w życie, działania organizacji pozarządowych w tym trudnym czasie zostałyby zablokowane.