Już po raz siódmy Uniwersytet Jagielloński organizuje Międzynarodową Szkołę Letnią – Nauczanie o Holokauście w Krakowie. Spotkania odbędą się w dniach 2-8 lipca. Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli, studentów, trenerów i liderów organizacji pozarządowych z całej Polski, którzy zajmują się tematyką Holokaustu.

To wspólny program Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, USA, Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie oraz Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Udział w zajęciach zapowiedzili wybitni eksperci w  tej dziedzinie z Polski, USA oraz Izraela. Organizatorzy przewidują wykłady, prezentacje, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje panelowe przy współudziale prelegentów. W programie uwzględniono także wizyty w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu oraz Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu.
Więcej informacji:

http://www.holocaust.uj.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=329&Itemid=198&lang=pl