13 listopada 2013 w ramach zorganizowanego w Kielcach Festiwalu Wolność i Pokój w Bibliotece Wojewódzkiej odbyła się Lekcja Wolności. Z uczniami szkół średnich o Marku Edelmanie, Janie Karskim, Jacku Kuroniu i Lechu Wałęsie i o tym dlaczego mogą być uważani za nauczycieli wolności rozmawiali Jolanta Białek ze Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz Paula Sawicka i Mirosław Sawicki z Otwartej Rzeczpospolitej.

„Lekcja Wolności”