Zjednoczony Kościół Chrześcijański wywodzi się z tradycji protestanckiej, powstał jako kościół otwarty dla wszystkich bez względu na kolor skóry, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną. Ideą wspólnoty jest umożliwienie każdemu kontaktu z Bogiem. Zjednoczony Kościół Chrześcijański działa na pięciu kontynentach, w Polsce także ma swoich członków.
Szymon Niemiec, znany działacz ruchu LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych), będący członkiem Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego, został wyświęcony na biskupa, uroczystość odbyła się w Portsmoth na południu Anglii.
Wydarzenie wzbudziło kontrowersje. Słowa krytyki wyrazili także członkowie kościoła katolickiego choć wobec niego  Zjednoczony Kościół Chrześcijański jest autonomiczny, jest wspólnotą odrębną o innych procedurach. Padło podejrzenie, że wyświęcenie na biskupa osoby homoseksualnej jest „szyderstwem” lub „małpowaniem” podobnych święceń, które odbywają się w kościele katolickim.
W tej sprawie, na łamach gazety wyborczej, wypowiedział się prof. Tadeusz Bartość, filozof, były dominikanin, według którego „tego typu napaści spowodowane są nie tym, że został on biskupem, ale że jest otwartym homoseksualistą. To rodzaj homofobii, niechęci i próby dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Ujawnia pokłady homofobii, jakie tkwią w polskim społeczeństwie. (…) Należy przypomnieć naukę soboru watykańskiego II o szacunku dla innych wyznań oraz wykładnię katechizmu katolickiego, w którym jest mowa o tym, że w stosunku do osób homoseksualnych nie powinniśmy przejawiać żadnych oznak dyskryminacji”.

Więcej w artykule:
http://wyborcza.pl/1,127462,12451975,Polak__biskup_homoseksualista__Tak__swiecenia_przyjal.html