Zapisy, które pojawiły się w projekcie zmian oświatowych, już budzą kontrowersje. Chodzi głównie o kolosalne zwiększenie uprawnień kuratora oświaty, który – de facto – reprezentuje rząd w danym regionie. Kurator będzie mógł podjąć decyzję o zwolnieniu dyrektora szkoły, jeśli ten nie zrealizuje jego zaleceń pokontrolnych.

W projektowanych przepisach jest też mowa o roli kuratora w decydowaniu o tym, kto może się pojawiać na zajęciach w szkole. „Zgodnie z projektowaną ustawą, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności stowarzyszenia lub organizacji w szkole lub placówce – uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty” – czytamy w projekcie.

Więcej na tokfm.pl