Fundacja Sfera została rozwiązana przez rosyjski Sąd Rejonowy za „spiskowanie z zachodem oraz nielegalną propagandę LGBT”. W lutym rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło pozew o rozwiązanie Fundacji Sfera, która aktywnie działa na rzecz społeczności LGBTQ+ w Rosji. Jako argument podano, że działalność organizacji jest sprzeczna z „tradycyjnymi wartościami”.

Według przedstawiciela Ministerstwa fundacja pod pozorem działalności charytatywnej „prowadziła działalność polityczną z wykorzystaniem mienia zagranicznego, co nie odpowiada celom statutowym”. Zarzucono członkom Sfery szerzenie „poglądów LGBT” oraz współpracę z osobami poniżej 18 roku życia. Ministerstwu nie spodobał się również fakt, że fundacja aktywnie walczy z niesławną i dyskryminującą ustawą „zakazującą propagandy gejowskiej”.

21 kwietnia 2022 r. sędzia Sądu Rejonowego w Kujbyszewie w Petersburgu wydał postanowienie o likwidacji Fundacji. Wyrok argumentowano wynikami kontroli, które rzekomo ujawniły, że działania organizacji mają na celu zmianę ustawodawstwa, w tym rosyjskiej konstytucji, i nie odpowiadają celom charytatywnym określonym w ustawie federalnej. Ministerstwo Sprawiedliwości postrzega rozwiązanie Sfery jako jedyny środek ograniczenia „nielegalnej działalności”. 

Więcej na queer.pl