Konferencja organizowana przez Fundację NEWW Polska, Polskie Lobby Kobiet w Partnerstwie z Fundacją im. Róży Luksemburg odbędzie się w dniach 10-11 grudnia w Warszawie.

Dyskusja dotyczyć będzie unijnych polityk dotyczących kobiet na różnych obszarach (ogólnie, w kwestii urlopów macierzyńskich/rodzicielskich, podejść do problemu gwałtu, związków partnerskich kobiet oraz praw migrantek) oraz ich regionalnych (nie)implementacji. Czy o poziomie wdrożeń decydują lokalne „wojny o gender”? czy w UE panuje założenie o zunifikowanych standardach ochrony praw kobiet? czy w ogóle ta kwestia jest dyskutowana?