W Warszawie w dniach 8–9 kwietnia 2014 odbyła się międzynarodowa konferencja „Warszawa 3T: Technologia, Talent, Tolerancja”. Obrady obserwowała przedstawicielka Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej Monika Wieczyńska.

Jak stwierdziła, otwierając konferencję, prof. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim,  „nowoczesne miasto kwitnie wtedy, gdy ludzie twórczy i kreatywni nadają impuls innowacyjny, gdy istnieje wysoki poziom partycypacji obywatelskiej i gdy jest ono otwarte na różnorodność”. Takie twórcze i kreatywne osoby z Polski i Europy – naukowcy, artyści, przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy (m.in. wicepremier pani Elżbieta Bieńkowska) były wśród gości zaproszonych na konferencję. Jej uczestnicy zapoznawali się z dobrymi praktykami i wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi rozwoju miast. Omawiali strategię rozwoju nowoczesnego, tzw. inteligentnego miasta (smart city), którego warunkami powstania i funkcjonowania jest lider posiadający wizję oraz instytucje otwarte na obywateli, co oznacza lepszy dostęp do informacji i gwarantuje szerszą partycypację mieszkańców w życiu miasta. Takim liderem  jest np. wiceburmistrz Bilbao pani Ibone Bengoetxea, doceniająca znaczenie zbiorów sztuki dla atrakcyjności miasta, o czym świadczy przykład Bilbao, w którym – jak mówiła – „muzeum Gaugenheima przyćmiło wszystko, co zrobiliśmy”. Jaki kierunek inwestycji powinniśmy wybrać w Polsce? Uczestniczący w jednym z konferencyjnych paneli młodzi polscy przedsiębiorcy dowodzili,  że w świecie  jesteśmy znani jako producenci żywności, mebli i węgla, a oni chcą tworzyć produkty oparte na najnowszych osiągnięciach wiedzy. Na czyją pomoc mogą liczyć? Władze państwowe to przeważnie socjotechnicy, którzy myślą kategoriami najbliższych kilku lat, a tu potrzeba wizjonerów. Stąd apele, żeby wciągać do dyskusji o przyszłości przedstawicieli młodego pokolenia.