Zakład Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na VIII Doroczną Konferencję „Tolerancja i jej wrogowie”.
Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. (piątek) w Warszawie, Aula dawnego BUWu, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w godz. 9.30 – 18.00.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie:
http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=404c735f21d00fee39a13210d54844f3cec069c7-d3