12 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja „Tolerancja i jej wrogowie” zorganizowana przez Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferencji było szukanie odpowiedzi i rozwiązań na zagadnienia związane z przestrzeganiem w Polsce podstawowych praw człowieka. Podczas konferencji poruszono temat tolerancji, rozmawiano o przyczynie zachowań nietolerancyjnych. Poruszono także kwestie związane z rolą prawa w zapewnieniu warunków do praktykowania tolerancji.
Na Konferencji Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita reprezentowała Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z referatem „Deficyty w zakresie ustawodawstwa dotyczącego przestępstw przemocy z nienawiści i mowy nienawiści”.

Prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku stwierdziła, że dla niej nie ma wielkiego znaczenia to, czy konstytucja lub inne ważne akty prawne zawierają sformułowanie „tolerancja” – To nie jest istotne, bo tolerancja to koncept pozaprawny. Ale istotne jest to, jakie rozwiązania prawne sprzyjają, lub nie, postawom tolerancyjnym. Także to, czy zasady zapisane w konstytucji sprzyjają tworzeniu warunków dla tolerancji, czy tworzą mechanizmy wspierające postawy tolerancyjne.

Więcej w artykule:
Na UW dyskusja o tolerancji i jej wrogach