4.06. Odbyła się w Oslo konferencja zorganizowana przez Institute for Strategic Dialogue i rząd Norwegii, poświęcona formom przeciwstawiania się przemocy motywowanej ekstremizmem. Celem konferencji była wspólna wymiana doświadczeń i stworzenie sieci aktywistów z całej Europy zaangażowanych w walkę z tym zjawiskiem. Reprezentantką OR była członkini Zarządu, Magdalena Czyż.