19 marca 2013 w Sejmie RP obyła się konferencja współorganizowana przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, poświęcona problematyce wolności słowa osób LGBT. Podczas konferencji podniesiono m.in. problem wprowadzania w niektórych państwach Rady Europy tzw. zakazów szerzenia „homoseksualnej propagandy”, wskazując na fakt, że stanowią one naruszenie prawa do wolności wypowiedzi, którym powinni cieszyć się wszyscy – bez różnicy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W trakcie konferencji poruszano również bardziej generalne problemy dyskryminacji oraz mowy nienawiści i przestępstw nienawiści wobec osób LGBT, w tym kontekście przywołując bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Podkreślano również, jak fundamentalne znaczenie ma wolność słowa dla osób LGBT, które borykają się w życiu codziennym z dyskryminacją i odrzuceniem, z drugiej strony wskazywano na konieczność wprowadzania i skutecznego stosowania przepisów prawa, które chronić będą osoby LGBT przed werbalną nienawiścią powodowaną ich tożsamością. W tym kontekście wskazano m.in. na przykład Polski jako państwa, które przepisów takich nie posiada. „Otwartą Rzeczpospolitą” podczas konferencji reprezentowała Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Szczegółowy program konferencji

http://assembly.coe.int/Committee/Agenda/20130318EGA3868_E.PDF

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias