Od sierpnia 2011 do lutego 2012 przeprowadzono analizy ponad 200 tys. wypowiedzi użytkowników forów społeczno-politycznych. Około 78 tys. z nich dotyczyło mniejszości, z czego niemal 10% – głównie wypowiedzi odnoszące się do mniejszości narodowych i seksualnych – było nacechowanych negatywnymi emocjami.

W panelu dyskusyjnym, który następnie się odbył, udział wzięli: Jarosław Grabowski -onet.pl, Edwin Bendyk – tygodnik „Polityka”, Michał Gwiazdowski – wyborcza.pl, Stanisław Ulicki – Wirtualna Polska, Piotr Waglowski – vagla.pl i Marek Troszyński – fundacja Wiedza Lokalna, Collegium Civitas. Większość panelistów opowiadała się za utrzymaniem anonimowości wypowiedzi internautów. Wypowiadający się uważali, że ocenianie wypowiedzi przez samych użytkowników stanowi pewne zabezpieczenie przed posługiwaniem się językiem nienawiści. Sformułowany został pogląd, że sposobem na ograniczenie języka wrogości i mowy nienawiści w Sieci powinny być apele i działania edukacyjne, Pojawiło się też stwierdzenie, iż w małych miejscowościach „człowiek nie da się zaszczuć, jeśli jest anonimowy”.
Jako przedstawiciel Otwartej Rzeczpospolitej w spotkaniu uczestniczyła Monika Wieczyńska