W dn. 25-26 kwietnia 2013 r. w Wiedniu odbyła się konferencja organizacji pozarządowych skupionych w Fundamental Rights Platform – struktury utworzonej w ramach Agencji Praw Podstawowych UE. „Otwartą Rzeczpospolitą”, która należy do HRP od stycznia 2013 r., reprezentowała podczas konferencji Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Jednym z głównych tematów poruszanych na forum FRP był w tym roku problem przestępstw z nienawiści i sposobów przeciwdziałania im. Na listopad 2013 r. planowana jest doroczna konferencja APP, poświecona właśnie temu zagadnieniu. W tym samym miesiącu opublikowane zostaną rezultaty badań APP na temat skali i form antysemityzmu w 98 wybranych państwach UE, które prowadzone były w oparciu o bezpośrednie wywiady i ankiety z przedstawicielami społeczności żydowskiej w tych państwach.

Przedstawicielka ORz uczestniczyła również w zamkniętym spotkaniu z Dyrektorem APP UE, Mortenem Kjaerumem, podczas którego przedstawiciele APP, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego spotkali się z wybranymi reprezentantami organizacji pozarządowych zajmujących się problemami antysemityzmu i dyskryminacji osób LGBT. Podczas spotkania wysłuchano uwag środowisk organizacji pozarządowych dotyczących ich codziennej pracy w państwach członkowski UE oraz propozycji i postulatów związanych z bardziej skutecznym zwalczaniem problemów mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w odniesieniu do osób pochodzenia żydowskiego oraz środowisk LGBT.

Wszystkie informacje na temat programu, przebiegu oraz rezultatów spotkania można znaleźć na stronie: http://fra.europa.eu/en/frp2013

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias