17 marca w Wiedniu odbyła się konferencja poświęcona zwalczaniu antysemityzmu w regionie OBWE. Organizatorami byli ODiHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) i OBWE. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Elżbieta Petrajtis-O’Neill (członek zarządu).
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizatorów i państw regionu OBWE, którzy przedstawiali raporty dotyczące sytuacji w ich krajach. Większość przedstawicieli państw Europy Zachodniej podkreślała znaczny wzrost incydentów i postaw antysemickich w związku z operacją w Strefie Gazy, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród polityków. Raport OR znajdzie w się w aneksie do raportu końcowego z konferencji.