„Jak ulepszyć europejskie narzędzia zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi? Odpowiedź na to pytanie to cel konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w Brukseli w dniu 29 stycznia 2013 r. Rozwiązania przygotowano na podstawie prac prowadzonych przez ekspertów i specjalistów współpracujących w ramach sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (Radicalisation Awareness Network, RAN). Sieć powstała w 2011 r. z inicjatywy Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych. Propozycje polityczne obejmują szkolenie policji lokalnej w zakresie wykrywania oznak radykalizacji postaw w kierunku brutalnego ekstremizmu oraz zapewnienie programów łagodzenia takich postaw lub programów wyjścia skierowanych do członków grup ekstremistycznych. Na konferencji osoby pracujące w terenie spotkają się z ministrami, przedstawicielami środowiska akademickiego i samorządowcami. Pomoże to w osiągnięciu celu konferencji – wprowadzeniu unijnej walki z ekstremizmem na nowy poziom”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu Komisji Europejskiej: Skuteczniejsze narzędzia walki z ekstremizmem