Kampania #WolnaSzkoła, do której dołączyliśmy, trwa nadal. Właśnie opublikowano drugi spot.

Wierzymy, że szkoła w Polsce powinna być bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, szkołą równych szans. Jeśli chcesz szkoły wolnej od nienawiści i dyskryminacji, obejrzyj film i podaj go dalej.

Blisko połowa osób nieheteroseksualnych w Polsce pada ofiarami przemocy psychicznej. Aż 70% młodych osób LGBT+ doświadcza przemocy, a prawie 1/3 przemocy fizycznej ma miejsce w szkole. Przemocy w szkole doświadczają często osoby o innych poglądach. Teraz sytuacja będzie tylko trudniejsza, ponieważ wszystko, co nie mieści się w pomysłach MEiN, nazywane jest „szkodliwą ideologizacją”.

Dołącz do sprzeciwu wobec reform Ministerstwa Edukacji i Nauki – podaj dalej to wideo. Niech inni zobaczą jak może wkrótce wyglądać polska szkoła.