logo_keaTowarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej –  55 organizacji pozarządowych (w tym Otwarta Rzeczpospolita) i partnerów społecznych działających na rzecz edukacji i równości – 22.04.2015 r. po raz kolejny wystosowała pismo w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.
To już kolejne wystąpienie Koalicji, w którym podkreślamy wspólnie znaczenie przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach i konieczność podjęcia adekwatnych do skali problemu, systemowych i konkretnych kroków. Zachęcamy do zapoznania się z listem, a także z najnowszymi badaniami na temat dyskryminacji w szkołach przeprowadzonymi przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej pt. „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”. Najnowszą publikację w formacie pdf oraz wyciąg z raportu zawierający najważniejsze tezy i rekomendacje, do pobrania na stronie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.