„Posłużył się Ksiądz Biskup tym samym narzędziem – antysemickim tekstem bazującym w całości na karykaturze i stereotypie Żyda-wroga Kościoła. Ten fakt głęboko nas bulwersuje” – czytamy w liście opublikowanym przez Klub Chrześcijan i Żydów Przymierze. Autorzy listu, który został przekazany bpowi Andrzejowi Jeżowi po jego homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek w tarnowskiej katedrze.

Zdaniem biskupa cytowane słowa nadają się na doskonałą ilustrację dla przedstawienia Kościoła i kapłanów będących znakiem sprzeciwu wobec świata, który pragnie ich prześladować. „Ta wypowiedź została wygłoszona podczas jednego z kongresów pewnej nacji, nie mogę powiedzieć jakiej, bo byłbym tutaj zaraz zaszczuty ze wszystkich stron” – powiedział biskup, kierując porozumiewawcze spojrzenie do zgromadzonych w katedrze słuchaczy, po czym odczytał tekst mający być zapisem wypowiedzi pewnego rabina, wygłoszonej we Lwowie w 1911 roku. Tekst ten jednak okazał się być antysemicką fałszywką opublikowaną jeszcze przed II wojną światową.

Członkowie klubu Chrześcijan i Żydów Przymierze zdecydowali się wówczas napisać do bpa Jeża list, w którym zastrzegli, że planują jego publikację po otrzymaniu przez adresata. Choć bp Jeż nie odniósł się do treści listu, za potwierdzenie otrzymania uznano opublikowane 9 maja br. oświadczenie biskupa.

Więcej na deon.pl