Protest przeciw zmianom w prawie oświatowym

2021/06/17

„Projektowane zmiany to zamach na autonomię szkoły, dyrektora i nauczycieli i podważenie obowiązujących od lat 90. demokratycznych zasad funkcjonowania placówek oświatowych” — piszą w stanowisku z 17 czerwca organizacje społeczne. Pod protestem podpisało się również Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

To sprzeciw wobec pomysłów min. Czarnka – rozszerzenia uprawnień kuratorom oświaty, nad którym pracuje Rada Ministrów. Zmiany w prawie oświatowym pozwolą im m.in. powoływać i odwoływać dyrektora szkoły, odbierać uprawnienia do działania placówce niepublicznej, czy nie wpuścić niewygodnej organizacji społecznej.

„Obserwując publiczne działania ministerstwa, obawiamy się, że w efekcie planowanych zmian funkcjonować będą nieformalne listy organizacji »polecanych« i »niepożądanych«. Tymczasem szkoła, jako instytucja realizująca publiczne zadania, ma konstytucyjny obowiązek zapewnić równość i poszanowanie przekonań wszystkich obywateli, nie tylko tych, którzy podzielają poglądy obecnego kierownictwa resortu. Ma też obowiązek respektować prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Całość oświadczenia

Oświadczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w sprawie represji w Białorusi

2021/06/10

Jako przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce protestujemy przeciwko narastającej fali prześladowań prowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec wymuszenia lądowania samolotu pasażerskiego na lotnisku w Mińsku i aresztowania znajdujących się na jego pokładzie Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi. Czyn ten, stanowiący pogwałcenie zasad Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, jest bezprecedensowym aktem państwowego terroru.

Od sierpnia 2020 roku, na fali represji po wyborach prezydenckich w Białorusi, uznanych przez społeczność międzynarodową za sfałszowane, aresztowano ponad trzydzieści pięć tysięcy osób uczestniczących w demokratycznych protestach lub z nimi sympatyzujących. Represje dotknęły działaczy i działaczki organizacji pozarządowych, niezależnych mediów, związków zawodowych. Zdarzały się też zatrzymania i pobicia osób postronnych, przypadkowych przechodniów.

Petycja w sprawie inwigilacji

2021/06/04

Instytucja kontrolna i informowanie obywateli o inwigilacji – wszystkie opozycyjne kluby parlamentarne zgadzają się, że kontrola nad służbami jest konieczna i trzeba ją wprowadzić jak najszybciej. Fundacja Panoptykon przygotowała petycję do rządzących z postulatami zmian. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita znalazło się wśród jej sygnatariuszy.

W 2021 r. słowo inwigilacja tylko z mównicy sejmowej padło 43 razy – problem jest zatem posłom i posłankom znany. I przynajmniej w opozycji panuje zgoda co do tego, jak go rozwiązać. W odpowiedzi na zadane przez nas pytania wszystkie partie opozycyjne zgodziły się, że niezbędne są zmiany legislacyjne w obszarze, który reguluje to, co mogą służby i komu się ze swoich działań sprawozdają.

Zmiany są możliwe, ale czy do nich dojdzie – zależy od rządzących. Petycja trafi do Sejmu RP, ale też do prezydenta i premiera. Obaj są związani z PiS-em, który jako jedyny nie odpowiedział na pytania zadane przez Panoptykon.

Do wszystkich parlamentarzystów i parlamentarzystek trafił przygotowany przez Panoptykon wzór powiadomienia o inwigilacji prowadzonej przez nieistniejącą Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. W ten sposób Fundacja pokazała parlamentarzystom i parlamentarzystkom, jak w praktyce mogłyby działać postulowane przez nią rozwiązania.

Więcej na stronie Panoptykonu

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową

2021/04/16

Jako przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.

Przyjęty wczoraj przez trybunał pogląd stanowi kolejny przykład zawłaszczania państwa przez partię władzy, podkopywania fundamentów demokracji i obchodzenia przepisów Konstytucji w myśl zasady: po nas choćby potop.

Oświadczenie w sprawie przejęcia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez większość sejmową podpisało 121 polskich organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Całość oświadczenia

Petycja do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

2021/03/24

62 organizacje społeczne podpisały się pod petycją do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna wymienione przepisy ustawy za niekonstytucyjne, w praktyce – prawdopodobnie – nie dowiemy się o tym, o czym władza nie zechce nas poinformować.

Z całą mocą chcemy podkreślić, że wniosek Małgorzaty Manowskiej do Trybunału Konstytucyjnego pozbawia wszelkich złudzeń. Nie zostawi nam nawet prawa do informacji. I chociaż podobne próby bez efektu podejmowało wcześniej dwoje poprzedników sędzi Manowskiej, to działo się to w czasach, gdy system ochrony naszych [obywatelek i obywateli] praw, choć niedoskonały, działał.

Treść petycji

W sprawie nominacji Tomasza Greniucha

2021/02/22
Tomasz Greniuch nie jest już p.o. dyrektora wrocławskiego IPN-u. Złożył rezygnację ze stanowiska. – W związku z zaistniałymi okolicznościami dotyczącymi nominacji dr. Tomasza Greniucha na stanowisko p.o. dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, dalsze pełnienie przez niego tej funkcji jest niemożliwe. Dr. Tomasz Greniuch złożył na moje ręce rezygnację. Z dniem 22 lutego br. została ona przyjęta przez mnie – taki wpis pojawił się na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Podpisał go prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Na początku lutego br. media obiegła informacja, potwierdzona później przez Instytut Pamięci Narodowej, o mianowaniu Tomasza Greniucha p.o. dyrektora wrocławskiej delegatury Instytutu.

Tomasz Greniuch jest znany ze swojej nacjonalistycznej przeszłości. Był uczestnikiem haniebnych demonstracji Obozu Narodowo- Radykalnego Krakowie. To właśnie m. in. na fotografiach z 2007 roku z obchodów 63. rocznicy założenia ONR widać Greniucha wykonującego gest tzw. heilowania. I nie jest to jedyny taki przypadek – dwa lata wcześniej taki sam gest wykonywał podczas tzw. wyprawy myślenickiej, którą współorganizował. Miała ona uczcić rocznicę najazdu na Myślenice, gdy podczas  ataku skrajnie prawicowych bojówek z 22 na 23 czerwca 1936 r.  palono żydowskie sklepy i bito miejscową ludność, Żydów i Polaków.

Szokujące i oburzające jest tłumaczenie p. Sławomira Bradskiego z biura prasowego Instytutu Pamięci Narodowej, który odnosząc się do udokumentowanej działalności Greniucha, mając przed sobą zdjęcia na których widać wykonywane przez niego hitlerowskie pozdrowienie, stwierdził, że „mamy w naszej instytucji [IPN] pluralizm”.

Otóż pluralizm nie oznacza przyzwolenia na propagowanie treści, które naruszają polską Konstytucję i  prawa niższego rzędu. Nie oznacza też, że dyrektorem jednego z oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej może być człowiek, którego poglądy i zachowania, nawet jeśli pochodzą z (nieodległej) przeszłości, są policzkiem dla wszystkich tych, którzy choćby w minimalnym stopniu zdają sobie sprawę z tego, jak brutalnie Polska została doświadczona przez nacjonalistyczny i antysemicki hitlerowski reżim.

W związku z tym Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wydała następujące oświadczenie:

9 lutego 2021 roku na stanowisko p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej został powołany Tomasz Greniuch, członek ONR (przynajmniej do 2013 r.) i dawny szef Opolskiej Brygady Obozu Narodowo- Radykalnego zdelegalizowanej za propagowanie faszyzmu i nawoływanie do antysemityzmu, czego zabrania Konstytucja RP i art. 256 kodeksu karnego.

Ta nominacja obraża Polskie Państwo.

Protestujemy przeciwko nominacji Tomasza Greniucha na to stanowisko i żądamy jego odwołania.

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Paula Sawicka – Przewodnicząca Rady Programowej

Marek Gumkowski – Prezes Zarządu

Oświadczenie w pdf

Organizacje społeczne solidarne w obronie niezależności mediów

2021/02/12

Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów. Nie ma demokracji bez silnego autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do samoorganizacji i artykułowania społecznych potrzeb i aspiracji. To dzięki nim instytucje publiczne, organy władzy, policja, struktury gospodarcze i uczestnicy życia publicznego podlegają społecznej kontroli. Wolne i odpowiedzialne media dostarczają rzetelnych informacji, upowszechniają wiedzę, tworzą przestrzeń do wymiany opinii, prowadzenia otwartej debaty i politycznego sporu.

Niezależne media opierające się na rzetelnym, odpowiedzialnym dziennikarstwie są niezbędne w epoce masowej, zindywidualizowanej komunikacji, jaką otworzył internet. Choć każdy może mieć opinię, nie każdy ma kompetencje, by analizować coraz większe strumienie danych i zamieniać je na użyteczne informacje. Nie każdy ma zasoby i umiejętności, by prowadzić żmudne śledztwa dziennikarskie odsłaniające istotne fakty ze świata polityki i biznesu.

Oświadczenie w sprawie procesu wytoczonego profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu

2021/02/10

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przed rozpoczęciem procesu wytoczonego profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu wyrażało swoje zaniepokojenie i sprzeciw. Przypominaliśmy, że wolność badań naukowych jest zagwarantowana Konstytucją, a sala sądowa nie może być miejscem rozstrzygania sporów dotyczących wyników badań i ich interpretacji.

9 lutego 2021 roku zapadł wyrok, który nakazuje Autorom publikacji „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” przeprosiny skarżącej – krewnej jednej z osób, której wojenna, niejednoznaczna działalność została opisana w książce.

Treść oświadczenia pozostała bez zmian, a zebrane podpisy będą wyrazem solidarności i uznania dla pracy profesorów Barbary Engelking i Jana Grabowskiego.

List można podpisać za pośrednictwem platformy naszademokracja.pl

_____________________________________________________________________________

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita wyraża głębokie zaniepokojenie i sprzeciw w związku z procesem wytoczonym profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu, redaktorom i współautorom pracy Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski.

Pozwani to uznani naukowcy, którzy w swoich pracach przybliżają wielowątkową i złożoną historię Zagłady Żydów na terenie okupowanej Polski – wydarzenia haniebne, ale także bohaterskie, jak działania Sprawiedliwych. Skarżącą jest krewna jednej z osób, której czyny z czasów wojny – na podstawie przebadanych przez naukowców źródeł – zostały opisane w książce. Nie była to działalność o jednoznacznej wymowie: z jednej strony pomoc udzielona Żydówce w ucieczce przed grożącą jej śmiercią z rąk nazistów, z drugiej – sformułowane przez świadka podejrzenia o wydanie Niemcom kilkudziesięciu ukrywających się w lesie Żydów. Autorom publikacji zarzuca się naruszenie dóbr osobistych skarżącej, naruszenie prawa do kultu pamięci o osobie zmarłej oraz wykroczenie przeciwko prawu do dumy i tożsamości narodowej.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przypomina, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wolność badań naukowych. W demokratycznym państwie sąd nie może być miejscem rozstrzygania sporów dotyczących wyników badań i ich interpretacji. Publikacje naukowe, będące efektem wieloletniej pracy i kwerend archiwalnych, mogą być punktem wyjścia do dyskusji i polemiki, a nie przedmiotem sporu sądowego.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża uznanie dla pracy profesorów Barbary Engelking i Jana Grabowskiego.

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Paula Sawicka – Przewodnicząca Rady Programowej

Marek Gumkowski – Prezes Zarządu

Oświadczenie w pdf

Oświadczenie organizacji pozarządowych ws. podatku medialnego

2021/02/10

Nie ma prawa do informacji, kiedy ogranicza się jej rozpowszechnianie. Dlatego wyrażamy naszą solidarność z dziennikarzami i dziennikarkami, których działalność może zostać znacząco ograniczona na skutek wprowadzenia tzw. podatku medialnego.

Nasza misja jest zbieżna z tą, którą realizują media. Pełnią one istotną rolę w kontrolowaniu władz publicznych, pozyskują informacje o tym jak politycy i urzędnicy wykonują swoje funkcje i jak wydawane są nasze pieniądze. Kontekst nałożenia tzw. podatku medialnego jest dla nas oczywisty. Chodzi o to, by tę funkcję kontrolną ograniczyć, a w rezultacie by obywatele i obywatelki miały mniejszy dostęp do informacji o sprawach publicznych.

Oprócz tego symbolicznego gestu solidarności, zwracamy się jednocześnie z apelem do władz, aby w trosce o wolność mediów nie kontynuowały prac nad wprowadzeniem tej daniny.

Przeciwko bezprawnym działaniom policji – Oświadczenie organizacji społecznych

2020/11/27

Od wielu dni w całej Polsce trwają społeczne protesty. Tysiące Polek i Polaków manifestuje sprzeciw, którego głównym powodem stała się próba ograniczenia prawa do aborcji przez orzeczenie upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Manifestacje mają charakter pokojowy, a ich uczestniczki i uczestnicy korzystają z podstawowych praw obywatelskich, jakimi są swoboda wyrażania opinii i wolność zgromadzeń. Prawa te mogą zostać ograniczone jedynie w sytuacji nadzwyczajnej, usankcjonowanej w sposób ustawowy zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej.

Stanowczo sprzeciwiamy się używaniu policji do pacyfikacji pokojowych manifestacji. Żądamy natychmiastowego zaprzestania eskalacji bezprawnych działań i policyjnej przemocy. (…)

Apelujemy do policjantek i policjantów o powstrzymanie się od bezprawnych działań. Dziękujemy tym, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z ustawową misją. (…)

Jednocześnie deklarujemy solidarność z osobami, które uczestniczą dziś w pokojowych demonstracjach w obronie swoich praw i wolności. Będziemy w miarę naszych możliwości udzielać Wam wsparcia i pomocy, by nikt nie pozostał sam w sytuacji zagrożenia” – oświadczenie przeciwko bezprawnym działaniom policji podpisało 77 polskich organizacji społecznych.

Treść oświadczenia

Petycja w sprawie ratyfikacji III Protokołu do KPD

2020/11/20

20 listopada 2020 r. obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, święto ustanowione dla upamiętnienia przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka – fundamentalnego dokumentu prawa międzynarodowego, który ustanowił powszechne standardy ochrony praw dzieci.

Z tej okazji grupa organizacji pozarządowych przygotowała petycję dotyczącą ratyfikacji przez Polskę III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka. Ustanawia on mechanizm skargowy pozwalający na komunikowanie Komitetowi Praw Dziecka przypadków naruszeń praw dzieci.

List w sprawie weta dot. budżetu UE

2020/11/19

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przyłączyło się do apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów ws. weta unijnego budżetu. Sygnatariusze listu wzywają Mateusza Morawieckiego do „konstruktywnego podejścia do uchwalania nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy”.

„Szanowny Panie Premierze, Z dużym zaniepokojeniem śledzimy rozwój sytuacji wokół uchwalenia wieloletniego budżetu UE i nadzwyczajnego Funduszu Odbudowy.

Unia Europejska jest dla nas ogromną wartością. Dzięki niej wiemy i czujemy, że jesteśmy częścią społeczności i kultury europejskiej, wyrosłej z wartości chrześcijańskich i rozbudowanych o wartości demokratyczne. To dzięki m.in. wsparciu Unii Europejskiej byliśmy w stanie w okresie przedakcesyjnym i po 1 maja 2004 roku rozwinąć nasze regiony, podnieść efektywność i konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, odtworzyć nasze miasta, poprawić infrastrukturę, uatrakcyjnić nasze muzea i inne instytucje kultury, rozwinąć społeczeństwo obywatelskie, wzmocnić ochronę środowiska zdegradowanego przez socjalistyczny przemysł, wspomóc edukację młodych pokoleń, a przede wszystkim poprawić warunki życia tych, którzy dla nas wolność i integrację europejską wywalczyli – naszych seniorów.

List do Rafała Trzaskowskiego ws. tzw. marszu niepodległości

2020/11/12

11 listopada 2020 roku, mimo zakazu warszawskiego Ratusza, podtrzymanego przez sąd, ulicami Warszawy przeszedł po raz kolejny tzw. marsz niepodległości.  Relacje uczestników i mediów nie pozostawiają złudzeń – organizatorzy i uczestnicy marszu dopuszczali się łamania prawa. Zdemolowano budynek przy Rondzie de Gaulle’a, używano materiałów pirotechnicznych, zaatakowano oddziały Policji, jedna z petard rzucanych w budynek przy al. 3 maja spowodowała pożar mieszkania. Celem podpalenia był balkon z symbolem Strajku Kobiet i tęczową flagą. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że wbrew wyjaśnieniom organizatorów, marsz nie był w żaden sposób blokowany – żadna organizacja, ani grupa obywateli nie stanęła na drodze demonstracji. Podawane przez organizatorów informacje, w tym ta jakoby Antifa „prowokowała” uczestników marszu są cyniczne i urągają prawdzie.

Demonstracja, która miała podobno uczcić rocznicę odzyskania Niepodległości, okazała się najazdem agresywnych chuliganów na Warszawę, jego mieszkańców i mieszkanki. Spowodowała poważne obrażenia ludzi oraz zniszczenia i straty, nie tylko materialne.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, nad którym nadzór administracyjny sprawuje Prezydent m. st. Warszawy.

W związku z tym skierowaliśmy list do Prezydenta Warszawy, w którym:

Wzywamy Pana Prezydenta do niezwłocznego podjęcia stosownych kroków w obliczu wydarzeń na tegorocznym Marszu Niepodległości.

Wzywamy Pana Prezydenta, by jako organ nadzoru, skorzystał Pan z prawa do złożenia wniosku o delegalizację Stowarzyszenia, którego liderzy i członkowie drwią z prawa i jawnie je łamią.

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita list podpisali Paula Sawicka – Przewodnicząca Rady Programowej oraz Marek Gumkowski – Prezes Zarządu.

Treść listu

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

2020/10/29

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzące, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

List otwarty przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki

2020/10/05

Wyrażamy zaniepokojenie decyzją o zamiarze powołania na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki Pana Posła dr. hab. Przemysława Czarnka. Kandydat na to stanowisko wielokrotnie w publicznych wypowiedziach okazywał brak szacunku dla godności człowieka w odniesieniu do osób należących do mniejszości, w szczególności osób LGBT. W czerwcu br., podczas debaty na antenie TVP nt. osób nieheteronormatywnych, dr Czarnek powiedział: „skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”.

Niepokój muszą budzić także głoszone przez dr. Czarnka poglądy dotyczące wspólnej polsko-żydowskiej historii, szczególnie w odniesieniu do jej najtragiczniejszych kart, i niezrozumiałe wypowiedzi na temat Muzeów – Miejsc Pamięci, z których nigdy się nie wycofał” – piszą sygnatariusze i sygnatariuszki listu otwartego przeciwko nominacji Przemysława Czarnka na Ministra Edukacji i Nauki. Wśród nich są m. in. przedstawiciele Otwartej Rzeczpospolitej – Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka, członkowie Rady Ireneusz Krzemiński i Robert Szuchta, Prezes Zarządu Marek Gumkowski oraz Sekretarz Zarządu Damian Wutke.

Cały list na portalu Więzi

Apel do władz Polski o ewakuację dzieci z obozu Moria

2020/09/16

Nie wyrażamy zaniepokojenia. Nie prosimy o rozważenie. Nawet nie zwracamy uwagi na ważną kwestię. Żądamy, żebyście reprezentując nas, obywateli i obywatelki Polski, zachowali się po ludzku.

Żądamy, żeby władze naszego kraju zachowały się odpowiedzialnie i dojrzale. Żądamy, żeby natychmiast przyjąć choć grupę najbardziej potrzebujących – na przykład dzieci bez opieki. Nie zgadzamy się na to, by Polska trwała w gronie państw obojętnych na tragedię dziesiątek tysięcy ludzi.

Inicjatywę Polskiego Forum Migracyjnego poparło kilkadziesiąt organizacji społecznych. Pilny apel do polskiego rządu i prezydentów miast o natychmiastowe przyjęcie najbardziej potrzebujących uchodźców i uchodźczyń ze spalonego obozu Moria na greckiej wyspie Lesbos podpisały m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Chlebem i Solą, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Treść apelu

List do prezydenta Białegostoku ws. tzw. Marszu Normalności

2020/09/08

Ze zdziwieniem i niepokojem przyjęliśmy zezwolenie Urzędu Miejskiego na zorganizowanie 19 września br. tzw. Marszu Normalności. Wbrew informacjom zawartym we wniosku i udostępnionym na oficjalnej stronie Urzędu organizatorem Marszu nie jest osoba fizyczna, lecz trzy organizacje: Obóz Narodowo-Radykalny, Autonomiczni Nacjonaliści Białystok oraz Patriotyczna Jagiellonia. (…) Wszyscy mamy w pamięci zeszłoroczne wydarzenia w Białymstoku, kiedy uczestnicy pokojowego I Marszu Równości zostali brutalnie zaatakowani przez środowiska nacjonalistyczne. Przedstawiciele tych samych organizacji zwołują teraz marsz, który według nich samych ma być odpowiedzią na „nachalną propagandę dewiacji”, a wysiłki obrońców praw człowieka, zmierzających do równego traktowania obywateli i obywatelek, nazywają „liberalnym czy nowo-lewicowym atakiem”.

Oczekujemy od Pana, tak jak od włodarzy innych polskich miast, realizacji Waszych kompetencji nadzorczych, co oznacza w tym wypadku nieudzielanie zezwoleń na takie wydarzenia, które najprawdopodobniej przerodzą się w seanse nienawiści wobec mniejszości, głównie mniejszości seksualnych. Jeśli jednak z jakichś, nie do końca zrozumiałych dla nas powodów, taką zgodę Pan wyda, apelujemy o wysłanie na tego rodzaju wydarzenie obserwatorów reprezentujących władze miejskie, by gdy zaistnieją przesłanki ku temu, możliwe było ­ – m.in. na podstawie art. 13 Konstytucji RP oraz praw niższego rzędu – rozwiązanie takiej manifestacji”

W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita list do prezydenta Białegostoku ws. tzw. Marszu Normalności podpisali Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

List inicjatywy Wolna Białoruś do PIIT

2020/08/18

Podpisaliśmy się pod apelem Inicjatywy Wolna Białoruś do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz do czterech głównych polskich operatorów komórkowych: Plus, Play, Orange, T-Mobile PL. Organizacja, chcąc zapewnić Białorusinom dostęp do informacji, konieczny w obecnej sytuacji i mocno ograniczany przez obecny reżim, apeluje o:

– Zniesienie opłat za telefonowanie do Białorusi, tak jak to zrobił litewski operator Tele2 Lietuva.

– Zredukowanie lub całkowite zniesienie opłat roamingowych z Białorusią na czas protestów.

– Zwiększenie zasięgu sieci stacji bazowych (BTS) przy granicy z Białorusią, aby ułatwić kontakt z mieszkańcami miast przy granicy z Polską.

Treść listu na stronie Fundacji ePaństwo

Oświadczenie ws. występu zespołu Hungarica

2020/08/10

Dyrektor CSW Zamek Ujazdowski odwołał koncert zespołu Hungarica. Oświadczenie na stronie Centrum.

14 sierpnia 2020 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ma odbyć się koncert węgierskiego zespołu Hungarica. W ten sposób dyrektor Piotr Bernatowicz zamierza uczcić setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Członkowie zespołu czynnie wspierają działalność neofaszystowskiej partii Jobbik oraz Gwardii Narodowej, uznawanej za organizację neonazistowską, która została zdelegalizowana przez węgierski sąd za działalność naruszającą prawa mniejszości, głoszenie antysemickich poglądów i negowanie Holokaustu. (…) Dlatego protestujemy przeciwko występowi zespołu znanego z głoszenia neonazistowskich, rasistowskich poglądów, sprzecznych z polskim prawem i poczuciem ludzkiej przyzwoitości.

Przypominamy, że w poprzednich latach występy zespołu Hungarica zostały odwołane m. in. przez władze Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Tego samego oczekujemy od dyrektora CSW Zamek Ujazdowski Piotra Bernatowicza i nadzorującego Centrum Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego” – piszemy w oświadczeniu, które w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita podpisali przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść oświadczenia

Oświadczenie w sprawie zajść w Warszawie w nocy z 7 na 8 sierpnia 2020 r. po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ – Margot

2020/08/09

Podpisaliśmy oświadczenie organizacji społecznych w sprawie zajść w nocy w Warszawie z 7 na 8 sierpnia po zatrzymaniu aktywistki Margot z kolektywu Stop Bzdurom.

Apelujemy do funkcjonariuszy policji o stosowanie przepisów prawa w duchu zagwarantowanych w Konstytucji i przyjętych przez Polskę konwencji międzynarodowych praw człowieka. Żądamy też wnikliwego i szybkiego śledztwa w sprawie nadużyć, jakie miały miejsce w trakcie zamieszek.

Wyrażamy solidarność z działaczami i działaczkami, aktywistami i aktywistkami LGBT+ w ich sprzeciwie wobec szerzonej przeciw nim propagandzie pogardy i zniesławiania.

Treść oświadczenia

Oświadczenie przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego ws. działań władz białoruskich

2020/08/04

„Od dnia ogłoszenia daty wyborów prezydenckich w Białorusi władze w Mińsku podejmują masowe, bezprawne działania mające na celu uniemożliwienie obywatelom pokojowego wyrażania swoich poglądów oraz oddania głosu w wolnych i sprawiedliwych wyborach. Jesteśmy świadkami bezprecedensowej w swojej skali próby utrzymania władzy przy użyciu metod i środków sprzecznych z międzynarodowymi standardami państwa prawa, gwałcących prawa człowieka i swobody obywatelskie. (…)

Jako przedstawiciele polskiego społeczeństwa obywatelskiego z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy wydarzenia z ostatnich miesięcy w Białorusi i wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec represji i przemocy stosowanych przez białoruskie władze” – piszą polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego w stanowisku zainicjowanym przez Grupę Zagranica. Wśród sygnatariuszy jest Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Całe stanowisko na stronie zagranica.org.pl

List do prezydenta Trzaskowskiego przed 1 sierpnia

2020/07/27

Kilka dni przed kolejną rocznicą wybuchu powstania warszawskiego wystosowaliśmy list do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Piszemy w nim: „w ostatnich latach obserwujemy coraz śmielszą aktywność organizacji i ugrupowań, które z nienawiści uczyniły narzędzie walki politycznej, a rocznice wydarzeń historycznych traktują jako kolejną okazję do nawoływania do przemocy, głoszenia haseł godzących w ludzką godność, prezentowania symboli zakazanych prawem. W Warszawie doświadczamy tego wyjątkowo boleśnie 1 sierpnia oraz 11 listopada każdego roku.

1 sierpnia przez Warszawę przejdzie IX Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Roty Marszu Niepodległości. Takie samo wydarzenie, w tym samym czasie i miejscu, organizuje Mazowiecka Brygada ONR.

W roku ubiegłym na trasie tego marszu pojawiały się hasła „raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę”, „jeden pocisk, jeden Niemiec”, prezentowano symbole swastyki i krzyża celtyckiego, a ruch osób LGBT przyrównywano do totalitaryzmu. Warto zauważyć, że marsz odbył się kilka dni po I Marszu Równości w Białymstoku, na którym doszło do brutalnego ataku środowisk narodowych na uczestników pokojowej demonstracji. Po wydarzeniach tych głos zabrali powstańcy warszawscy, którzy wyrazili stanowczy sprzeciw wobec fali nienawiści i przemocy, wobec dzielenia ludzi na lepszych i gorszych. Przypomnieli, że w powstaniu walczyły również osoby LGBT. Pamiętajmy o ich słowach.

Przypominamy to wszystko dlatego, że oczekujemy od Pana i podległych Panu urzędników realizacji kompetencji nadzorczych, przede wszystkim wysyłania obserwatorów – po to, by gdy zaistnieją przesłanki, możliwe było rozwiązanie imprezy na gruncie art. 13 i in. Konstytucji oraz praw niższego rzędu„.

List podpisali m. in. uczestnicy powstania warszawskiego, członkowie i członkinie Zarządu oraz Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita oraz Naczelny Rabin Polski.

Treść listu

Stanowisko organizacji pozarządowych z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie negatywnych skutków ustawy o zmianie ustawy “Prawo oświatowe”

2020/07/22

Przedstawione w projekcie ustawy rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz w istotny sposób utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia edukacyjnego i wychowawczego. Organizacje, nauczyciele i pedagodzy, podpisani pod stanowiskiem, wyrażają zatem swój sprzeciw wobec projektowanych zmian.

Organizacje społeczne działają w szkołach i innych placówkach na podstawie przepisów prawa. Od ponad 30 lat wykonują ogromną pracę na rzecz polskiej oświaty, towarzyszą nauczycielom oferując ciekawe zajęcia mieszczące się w ramach podstawy programowej np. historii, kultury czy ochrony środowiska jak i proponując dodatkowe zajęcia, które wykraczają poza program szkolny a które służą rozwojowi uczniów. Pomagają realizować programy edukacyjne, profilaktyczno–wychowawcze i inne zadania, wynikające z zapisów podstawy programowej i prawa oświatowego. Wspierają pracę niemal wszystkich polskich szkół, tysięcy nauczycieli i nauczycielek, milionów uczniów i uczennic, a także ich rodziców. Prowadzą zajęcia dla uczniów, szkolą nauczycieli i dyrektorów, wprowadzają innowacyjne metody pracy i nowe technologie, pomagają przełamywać szkolne schematy.

Treść stanowiska oraz lista sygnatariuszy na stronie www.obywateledlaedukacji.org

Stanowisko organizacji społecznych ws. zarzutów dla kierowniczki sklepu IKEA

2020/06/03

Kilkadziesiąt organizacji społecznych we wspólnym oświadczeniu wyraziło oburzenie postawieniem zarzutów kierowniczce ds. zarządzania zasobami ludzkimi sieci IKEA w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracownikowi, który zamieścił w intranecie firmy wpisu zawierającego cytat ze Starego Testamentu o potrzebie karania śmiercią osób homoseksualnych oraz odmówił jego usunięcia.

Według sygnatariuszy oświadczenia, pracodawca zrealizował ciążące na nim obowiązki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. „Brak reakcji stanowiłby przyzwolenie i niebezpieczny wyłom w systemie ochrony praw człowieka pracownic i pracowników, ich poczuciu bezpieczeństwa i godności, byłby naruszeniem wewnętrznych norm i reguł obowiązujących w Grupie IKEA, zasad współżycia społecznego, jak również stanowiłby podstawę odpowiedzialności prawnej pracodawcy. Obowiązek moralny i prawny reagowania na dyskryminację i nawoływanie do przemocy wobec drugiego człowieka spoczywa na wszystkich nas, a na pracodawcy w szczególności” – czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie podpisały organizacje społeczne zrzeszone w Koalicji na rzecz Równych Szans – nieformalnej platformie kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w całej Polsce; zrzeszone w Koalicji CSR Watch, której członkami są organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności.

Treść stanowiska

Otwarta Rzeczpospolita w sprawie najnowszej książki Rafała Ziemkiewicza

2020/05/29

„Kilka dni temu Rafał Ziemkiewicz zapowiedział premierę swojej najnowszej książki „Cham niezbuntowany”. Publikowane w Internecie fragmenty nie pozostawiają wątpliwości, że w książce głoszone są poglądy o charakterze antysemickim, mające wywołać nienawiść doŻydów, a także podać w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady Żydów podczas II wojny światowej. (…) Protestujemy przeciwko promowaniu w mediach społecznościowych i publicznych tego rodzaju siejących nienawiść i szerzących kłamstwa opinii. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej (art. 256 pt. 2 i art. 257 kk) złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury. Jednocześnie apelujemy do dystrybutorów książki, księgarzy i sprzedawców, o jej niepromowanie, a jeśli to możliwe –wycofanie jej ze sprzedaży” – piszemy w stanowisku, podpisanym przez Paulę Sawicką – przewodniczącą Rady Programowej naszego Stowarzyszenia oraz Marka Gumkowskiego – prezesa Zarządu Głównego.

Treść stanowiska

Naprawmy edukację – apel organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji

2020/04/01

Organizacje społeczne apelują do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

List otwarty podpisały: Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”, Fundacja “Edu Tank”, Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”, Fundacja “Pole Dialogu”, Centrum Praw Kobiet, Społeczny Monitor Edukacji , Kampania Przeciw Homofobii, Instytut Spraw Publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja ePaństwo, Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Centrum Cyfrowe, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”, Fundacja „Rodzic mają głos”, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”, Fundacja Idealna Gmina, Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”.

Treść listu

Apel organizacji społecznych do Rady Ministrów RP o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

2020/03/26

Sytuacja w Polsce i na świecie nie ma precedensu w ostatnich dekadach. Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie społeczne we wszystkich jego aspektach. Wiele zarazem wskazuje na to, że szczyt epidemii mamy jeszcze przed sobą, zachorowań przybywa bowiem z każdym dniem.

Już teraz można stwierdzić, że koronawirus występuje w Polsce na skalę masową. Tym samym mamy do czynienia z odmianą klęski żywiołowej w postaci katastrofy naturalnej w rozumieniu art. 232 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Spełnienie tych przesłanek powinno skutkować wprowadzeniem konstytucyjnie umocowanego stanu klęski żywiołowej. Tymczasem obecnie ustanowiony stan epidemii pociąga za sobą ograniczenia praw i wolności obywatelskich porównywalne z tymi występującymi w warunkach konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej. Nie powoduje jednak przesunięcia terminu wyborów Prezydenta RP, co przewiduje art. 228 ust. 7 Konstytucji w razie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, w tym stanu klęski żywiołowej.

Aktualna sytuacja epidemiczna w sposób zasadniczy wpływa jednak na możliwość przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w wyznaczonym terminie, 10 maja bieżącego roku. (…)

Mając na względzie zarówno zdrowie i życie obywateli naszego państwa, jak i przestrzeganie zasad demokratycznego procesu wyborczego, a także możliwość kwestionowania ważności samych wyborów Prezydenta RP, wzywamy Radę Ministrów do niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Pod apelem do Rady Ministrów podpisały się m. in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, Inicjatywa Wolne Sądy, Fundacja im. Bronisława Geremka, Obserwatorium Wyborcze, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Treść apelu oraz lista sygnatariuszy

Oświadczenie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Stowarzyszenia ŻIH w związku z napaściami na Mariana Turskiego

2020/01/31

Przemówienie wygłoszone przez Mariana Turskiego w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz – Birkenau powinno stać się zobowiązaniem dla wszystkich przyzwoitych ludzi, dla których równość i godność człowieka są wartościami nadrzędnymi.

To mądre, przepojone humanizmem przesłanie, dla znacznej liczby zarówno anonimowych internautów jak i osób publicznych, stało się, niestety, okazją do kierowania pod adresem Autora ohydnych, pełnych nienawiści słów i wezwań do przemocy o charakterze antysemickim, a nawet pochwalających ludobójstwo.

Wstyd nam, że wypowiadają je obywatele polscy, członkowie polskiego społeczeństwa. Potępiamy te wypowiedzi, brukające i hańbiące wszystkich obywateli.

Solidaryzujemy się z Marianem Turskim – gdy jemu uwłaczają, to nam uwłaczają. Wzywamy opinię publiczną, media, polityków, osoby prywatne i osoby publiczne o stanowcze sprzeciwianie się językowi nienawiści, językowi antysemityzmu, rasizmu i wykluczenia.

Pamiętaj: jedenaste, nie bądź obojętny!

Paula Sawicka, Marek Gumkowski, Damian Wutke, Piotr Wiślicki
31 stycznia 2020

List poparcia dla inicjatywy zgłoszenia M. Turskiego do Pokojowej Nagrody Nobla

2020/01/30

Podejmujemy inicjatywę: zgłośmy kandydaturę Mariana Turskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. W dzisiejszym skonfliktowanym, rozedrganym świecie mało kto tak bardzo zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla jak człowiek, który wziął na siebie i wypełnia najcięższe dziedzictwo: obowiązek bycia głosem tych, którym na zawsze głos odebrano” – napisała dzisiaj redakcja tygodnika Polityka. Odpowiadając na ten apel przesłaliśmy do redakcji list poparcia, podpisany przez Przewodniczącą Rady Programowej Paulę Sawicką oraz Prezesa Zarządu Marka Gumkowskiego.

„Inicjatywa redakcji tygodnika Polityka jest symbolicznym hołdem dla odchodzącego pokolenia ocalałych z Zagłady. Dla ludzi, którzy zechcieli wskazywać nam, jak w najokrutniejszych czasach nie sprzeniewierzyć się człowieczeństwu. Jednym z ostatnich głosów mocno i wyraźnie słyszanych jest głos Mariana Turskiego – więźnia Auschwitz – Birkenau i Buchenwaldu, historyka, publicysty działającego na rzecz polsko – żydowskiego dialogu i pojednania.

Jego przemówienie wygłoszone w 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz – Birkenau już stało się symbolem tej postawy. Marian Turski przypomniał o tym, o czym wielu z nas zapomina. O tym, że Zagłada zaczęła się od słów, od dzielenia ludzi, od odmawiania jednej grupie przysługujących jej praw. Wezwał też, jak to robił nieżyjący już Marek Edelman, aby nie być obojętnym, zawsze stać po stronie bitych i poniżanych, po stronie ofiar, przeciwko katom – aby zawsze stać po stronie praw człowieka.

Nasze poparcie dla tej inicjatywy jest wyrazem szacunku dla Mariana Turskiego i Jego przesłania.”

List poparcia

Otwarta Rzeczpospolita w sprawie promocji książki „Powrót do Jedwabnego”

2019/11/21

„Z wielkim niepokojem odebraliśmy informacje o planowanym 25 listopada 2019 roku, w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce spotkaniu promującym książkę „Powrót do Jedwabnego”, Wojciecha Sumlińskiego. Plakaty promujące to spotkanie, które pojawiły się w Warszawie jednoznacznie wskazują na charakter zapowiadanego spotkania, a ten nosi znamiona negacjonizmu i rewizjonizmu Holokaustu, czyli kłamstwa oświęcimskiego. (…)Co więcej, z naszych potwierdzonych informacji wynika, że nawet plakaty promujące to spotkanie, zostały wywieszone w sposób nielegalny, bez wiedzy i zgody właściciela słupów ogłoszeniowych. Dlatego zwracamy się do Księdza Dyrektora z prośbą o nieangażowanie Katolickiego Centrum Kultury w spór, który negatywnie odbije się na wizerunku Kościoła katolickiego w Polsce” – piszemy w liście do Ks. Pawła Walkiewicza – Dyrektora Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce”.

List w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita podpisali Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej, Marek Gumkowski – prezes Zarządu oraz Magdalena Czyż – wiceprezeska Zarządu.

Treść listu

List do Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej

2019/09/11

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od dwudziestu lat stara się budować w Polsce społeczeństwo wolne od uprzedzeń, szanujące drugiego człowieka i upominające się o jego godność. Dlatego z wielkim oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Urzędu, w którym zaprasza Pan na szkolenie „Gender-queer, jako nowa/pełzająca ideologia niszcząca człowieka i rodzinę”. Za niedopuszczalne uznajemy określanie osób nieheteronormatywnych mianem ideologii i zarzucanie im niszczenia człowieka i rodziny. Osoby nieheteronormatywne – geje, lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe – są ludźmi, zasługują na taki sam szacunek jak każdy inny człowiek bez względu na pozostałe przymioty. Należy powtarzać to bez ustanku – w pierwszym rzędzie jesteśmy ludźmi!  I żaden człowiek nie może być nazywany ideologią. Warto podkreślić, że osoby LGBT również tworzą rodziny!

Przyzwoitość i szacunek dla drugiego człowieka nakazywałyby wycofanie się z organizacji szkolenia i przeproszenia wszystkich tych, którzy poczuli się oburzeni tym skandalicznym ogłoszeniem. A dotyka ono nie tylko osoby deklarujące się jako geje, lesbijki i osoby transpłciowe, dotyka wszystkich tych, dla których wartością jest godność drugiego człowieka.

List do Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej skierował w imieniu Stowarzyszenia sekretarz Zarządu Damian Wutke.

Treść listu

List do Prezesa PLL LOT ws. „tęczowej zarazy”

2019/09/04

Z wielkim oburzeniem i niedowierzaniem przyjmujemy fakt, że na pokładzie Polskich Linii Lotniczych LOT dostępne jest czasopismo „Nowe Państwo”, na którego okładce umieszczono homofobiczną grafikę i tekst Czy zagraża nam tęczowa zaraza?. Hasło o tęczowej zarazie,  a także umieszczenie na okładce specjalistów w kombinezonach i maskach przeciwgazowych, w sposób jednoznaczny wpisuje się w propagowanie zakazanego faszystowskiego ustroju państwa. (…). Zofia Kuratowska – opozycjonista, lekarka, polityczka, mówiła: „Chciałabym, aby wszyscy mieszkający w Polsce czuli się w niej dobrze”. Na pewno kolportaż nienawistnych czasopism nie sprzyja temu, aby osoby LGBT, ale też wszyscy dla których godność człowieka jest wartością nadrzędną, czuli się dobrze na pokładzie Polskich Linii Lotniczych LOT.

List do Rafała Milczarskiego, Prezesa Zarządu PLL LOT, skierował w imieniu Stowarzyszenia sekretarz Zarządu Damian Wutke.

Treść listu

List ws. prof. Nalaskowskiego

2019/09/03

Z wielkim oburzeniem i niedowierzaniem przyjmujemy słowa prof. Aleksandra Nalaskowskiego, wykładowcy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który w artykule w tygodniku Sieci nazwał uczestników marszów równości w Polsce gwałcicielami, zniewieściałymi gogusiami, zniewieściałymi gogusiami, wesołkami na utrzymaniu mamusi, facecikami, chcącymi się wiecznie bawić, obleśnymi, grubymi, wytatuowanymi babami, które ostentacyjnie się całują jak na wyuzdanych filmach i osobnikami, którym trudno przypisać jakąś płeć. Dalej insynuuje, że gwałt dla homoseksualistów jest formą zabawy: Oszukani, zmanipulowani uwierzyli, że gwałt to znakomita i uprawniona rozrywka. Jest gwałt, jest fun.

Prof. Aleksander Nalaskowski dopuścił się ataku na osoby nieheteronormatywne, obrażając je i naruszając ich godność. Jest to bolesne nie tylko dlatego, że Autor ataku jest profesorem, ale przede wszystkim dlatego, że jest profesorem pedagogiki. Jest człowiekiem odpowiedzialnym za kształcenie przyszłych kadr pedagogicznych. A dzisiaj, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy nauczycieli, dla których prawa człowieka i szacunek dla wszystkich ludzi są wartościami oczywistymi, zasługującymi na obronę.

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita zwracam się do Waszej Magnificencji z prośbą o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego.

List do JM Rektora UMK, z odpisem do Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Rzecznika Dyscyplinarnego, skierował w imieniu Stowarzyszenia sekretarz Zarządu Damian Wutke.

Treść listu

List w sprawie wypowiedzi abp. Marka Jędraszewskiego

2019/08/07

W związku z oburzającymi słowami, które wypowiedział w trakcie kazania abp Marek Jędraszewski, skierowaliśmy list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Prymasa Polski. Piszemy w nim m. in.: Kazanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dotyka nie tylko osoby deklarujące się jako geje, lesbijki i osoby transseksualne. Dotyka wszystkich tych, dla których wartością jest godność drugiego człowieka. Wyrażamy swoje oburzenie słowami arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i stajemy z tymi, którzy są bici. Bo, jak mówił Marek Edelman, „Zawsze, niezależnie od tego, kim jest ten bity, trzeba z nim być. (…) Trzeba się tego nie bać. I w ogóle trzeba być przeciwko tym, którzy biją”.

List w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita podpisali Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

Życie osób LGBT w Polsce zagrożone – oświadczenie ws. Gazety Polskiej

2019/07/19

Czas powiedzieć to głośno – życie osób LGBT w Polsce jest zagrożone. Dzisiaj, gdy wszystkie granice zostały już przekroczone, nie ma wymówki dla bierności. Czas wspólnie stawić czoła nienawiści!

W Polsce od kilku miesięcy obserwujemy niepojętej skali homofobiczny festiwal nienawiści. Na celowniku znalazły się osoby LGBT – lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Ustawy anty-LGBT uchwalone w 30 miastach i miasteczkach, ogólnokrajowy wysyp homofobicznych banerów i ciężarówek, ulotki porównujące osoby LGBT do robaków i bakterii – to jest Polska naszych czasów.

18 lipca decyzjami Gazety Polskiej postawiono kolejny krok nienawiści, który – jak pokazuje historia Polski – może doprowadzić do ludobójstwa. Redakcja tygodnika zapowiedziała, że do każdego egzemplarza najbliższego wydania Gazety doda naklejki z napisem „Strefa wolna od LGBT” zastępując nimi dobrze nam znane z II wojny światowej tabliczki „Żydom wstęp wzbroniony”.

Czy tego chcemy czy nie, my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za krzywdę, która dotyka dzisiaj lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe żyjące w Polsce. Dlatego, że to od nas wszystkich zależy w jakim kraju żyjemy. Nadszedł czas, aby połączyć siły! Pojedynczo polegniemy, ale razem jesteśmy w stanie  zatrzymać falę nienawiści, która przetacza się przez nasz kraj!

Jesteśmy różni – są wśród nas kobiety i mężczyźni, młodzież i seniorzy, osoby wierzące i ateiści, mieszkanki miast i mieszkańcy wsi – ale pomimo tych różnic łączy nas jedno: chcemy bezpiecznej Polski dla wszystkich! Dlatego my, członkinie i członkowie podpisanych poniżej organizacji i grup nieformalnych obiecujemy, że podejmiemy każde możliwe działanie i skorzystamy ze wszystkich dostępnych nam środków, aby uchronić naszych braci i siostry LGBT przed przemocą i agresją. Dołącz do nas!

Oświadczenie zainicjowane przez Kampanię Przeciw Homofobii zostało podpisane przez 153 organizacje społeczne, w tym przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

Organizacje społeczne w obronie RPO

2019/07/01

„Jako organizacje społeczne, którym bliskie są wartości demokratycznego państwa prawnego oraz prawa i wolności człowieka i obywatela, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach” – oświadczenie w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich podpisały 43 polskie organizacje społeczne, wśród nich Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

Treść oświadczenia

Atak na zakład kamieniarski w Wąwolnicy

2019/06/24

15 czerwca w Wąwolnicy zdemolowano zakład kamieniarski mężczyzny, który współpracował z fundacją ratującą pamięć po żydowskich ofiarach Zagłady Żydów. Policja informuje, że  sprawca wjechał tam koparką i zniszczył wszystko: budynek, samochody, sprzęt. Fundacja Zapomniane informuje, że w sprawie niepokoi także antysemicki napis prawdopodobnie zostawiony przez sprawcę.

Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski, w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wystosowali list do właściciela zakładu, w którym wyrażają uznanie dla działań Krzysztofa Kolibskiego służących dobru wspólnoty oraz zapewniają o solidarności z nim. W liście do Wójta gminy Wąwolnica zwracają się z prośbą o udzieleniu poszkodowanemu wszelkiej możliwej pomocy oraz wyrażają nadzieję, że lokalne władze dostrzegą i docenią działalność kamieniarza.

Zachęcamy również do wsparcia zbiórki na rzecz poszkodowanego, która uruchomiona została w serwisie pomagam.pl

List do właściciela zakładu
List do Wójta gminy Wąwolnica

List ws. wydarzeń w Pruchniku

2019/04/24

Z oburzeniem i wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o wydarzeniach, które miały miejsce 19 kwietnia w Pruchniku. Wykorzystano kultywowany podobno od XVII wieku rytuał bicia kukły Żyda mającej symbolizować Judasza, w połączeniu z pełnymi agresji wymierzanymi w Żydów okrzykami, nie tylko do utrwalania wielowiekowego ludowego antysemityzmu, ale również w celu aktualnego rozpalania ksenofobicznej nienawiści” – piszemy w liście, który skierowaliśmy do proboszcza pruchnickiej parafii, burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz dyrektorów wszystkich placówek edukacyjnych w mieście. List w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita podpisali Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

List do Franciszka w związku z wydarzeniami na Jasnej Górze

2019/04/05

„W sobotę 30 marca 2019 roku odbyła się kolejna tzw. pielgrzymka ruchów narodowych na Jasną Górę. 1500 członków Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu Narodowego oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nie pierwszy raz profanowało sanktuarium, czyniąc z niego arenę szerzenia nienawiści względem określonych grup społecznych, politycznych, etnicznych, religijnych i narodowych, prezentując nacjonalistyczne symbole falangi oraz tzw. mieczyki Chrobrego. (…) Zwracamy się do Ojca Świętego, za pośrednictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ponieważ to właśnie Jego Świątobliwość jest bezpośrednim zwierzchnikiem Generała Zakonu Świętego Pawła Pustelnika, któremu podlegają ojcowie paulini zarządzający Jasną Górą. Zwracamy się również dlatego, że wielokrotnie przy okazji poprzednich tego typu wydarzeń alarmowaliśmy przeora Jasnej Góry, Generała Zakonu Paulinów, O. Arnolda Chrapkowskiego oraz Konferencję Episkopatu Polski i Prymasa Polski.

Jesteśmy przekonani, że dla Jego Świątobliwości, podobnie jak dla nas, wartością jest wzajemny szacunek wszystkich ludzi, a nadrzędnym celem świat wolny od przemocy i pogardy, dlatego zwracamy się z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby już nigdy więcej na Jasnej Górze i w żadnej innej polskiej katolickiej świątyni nie miały miejsca takie seanse nienawiści” – piszą w liście do Ojca Świętego organizacje walczące z antysemityzmem i ksenofobią – Stowarzyszenie Demokratyczna RP, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Obywatele RP oraz Chrześcijanie dla Demokracji.

Treść listu

Stanowisko Otwartej Rzeczpospolitej wobec nowej kampanii antysemickiej

2019/04/04

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii wyraża swoje najgłębsze oburzenie wobec treści i metod prowadzonej obecnie w wielu polskich mediach, drukowanych i internetowych, kampanii oszczerstw i kłamstw o badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi w czasie II wojny światowej i w latach późniejszych. Konferencja naukowa „Nowa polska szkoła badań nad Zagładą”, która odbywała się pod patronatem École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w dniach 21–22 lutego 2019 r., stała się pretekstem do ataków – niemających nic wspólnego z naukową polemiką czy krytyką – nie tylko na polskich badaczy, którzy wygłaszali na niej swoje referaty, ale także na przedstawicieli innych środowisk oraz instytucji (takich jak Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Żydowski Instytut Historyczny, Prezydium Polskiej Akademii Nauk i niektóre inne placówki naukowe). Obiektem nienawistnej kampanii stali się wszyscy, którzy potępili pojawiającą się w tych atakach jawnie antysemicką oraz rasistowską retorykę i protestowali wobec stosowanych w nich kłamstw i przeinaczeń.